Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van everolimus, letrozol, en metformine voor gevorderd of recidiverend endometrioïd endometriumcarcinoom


Dr. Pamela SolimanOnder de behandelingen voor recidieverend endometioïd endometriumcarcinoom (EEC) is alleen met paclitaxel een responspercentage hoger dan 13% bereikt. Behandeling gericht op de PIK3/mTOR-route in combinatie met hormoontherapie heeft bemoedigende resultaten laten zien, en toevoeging van metformine aan deze combinatie zou de respons nog verder kunnen verbeteren. Een multicenter fase 2-studie in de Verenigde Staten heeft deze hypothese getoetst. Dr. Pamela Soliman (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 62 EEC-patiënten (mediane leeftijd 62 jaar; range 40-77) die ten hoogste één eerdere lijn chemotherapie voor recidiverende/gevorderde ziekte hadden gekregen. De patiënten kregen everolimus 10 mg eenmaal daags, letrozol 2,5 mg eenmaal daags, en metformine 500 mg tweemaal daags, in vier-weekse cycli tot progressie of toxiciteit. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met klinisch profijt (CBR), gedefinieerd als complete of partiële respons of stabiele ziekte, bevestigd na zestien weken behandeling. Het mediane aantal cycli was 6 (range 1-31), met meer dan 12 cycli in 13 patiënten. Onder de 54 evaluabele patiënten was de CBR 50%, met 28% overall respons en 22% SD. De mediane follow-up was 17,9 maanden (range 2-47), de mediane PFS was 5,7 maanden (95%-bti 3,0-8,1) en de mediane OS was 19,6 maanden (95%-bti 14,2-26,3). Onder de tumoren met positieve progesteronreceptorexpressie was de CBR 89,5%; onder de tumoren zonder deze expressie was de CBR 27,3% (p=0,001).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van everolimus, letrozol, en metformine resulteerde in CBR 50% en OR 28% in vrouwen met recidiverende EEC. Progesteronreceptor-positieve tumoren hadden een betere respons.

1.Soliman PT, Westin SN, Iglesias DA et al. Everolimus, letrolzole, and metformin in women with advanced or recurrent endometrioid endometrial cancer: a multicenter, single arm, phase 2 study. Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at three centers in the USA found that the combination of everolimus, letrozole, and metformin for recurrent or advanced endometrioid endometrial cancer resulted in clinical benefit in 50% and overall response in 28% of patients at 16 weeks; with clinical benefit in 89.5% of patients with positive progesterone receptor expression.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren