Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van everolimus, trastuzumab en vinorelbine voor progressieve hersenmetastasen van HER2-positief mammacarcinoom

(0)2018-06-25 12:11   ( Nieuws )

Dr. Carey AndersHER2-positief mammacarcinoom is een agressief subtype van de ziekte, met relatief frequent optreden van hersenmetastaten (BCBM). In meer dan de helft van HER2-positieve BCBM is activering van de PI3K/mTOR-route waargenomen, die resistentie tegen anti-HER2 therapie kan veroorzaken. De fase 2-studie LCCC 1025 onderzocht werkzaamheid en veiligheid van de combinatie van de brain-permeable mTOR-remmer everolimus (E), trastuzumab (T), en vinorelbine (V) in patiënten met progressieve HER2-positieve BCBM. Het eindpunt van de studie was percentage patiënten met intracraniële respons (RR). Dr. Carey Anders (University of North Carolina, Chapel Hill) en collega’s publiceren de studie vandaag online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 32 patiënten, waarvan in 26 de werkzaamheid van ETV kon worden beoordeeld. Er was één patiënt met partiële respons, waarmee de intracraniële RR uitkwam op 3,8%. Stabiele ziekte gedurende tenminste drie maanden werd gezien in zestien patiënten (CBR 65%) en gedurende tenminste zes maanden in zes patiënten (CBR 27%). De mediane tijd tot intracraniële progressie was 3,9 maanden, en de mediane overall survival was 12,2 maanden. Graad 3 of 4 toxiciteiten waren neutropenie (41% van de patiënten), anemie (16%), en stomatitis (16%). Mutaties in TP53 en PIK3CA werden frequent gezien in de BCBM; muataties in de genen van de PI3K/mTOR-route waren niet geassocieerd met de respons.

De onderzoekers concluderen dat de intracraniële respons van HER2-positieve BCBM op ETV laag was, maar dat een derde van de patiënten gedurende tenminste zes maanden klinisch profijt had.

1.Van Swearingen AED, Siegel MB, Deal AM et al. LCCC 1025: a phase II study of everolimus, trastuzumab, and vinorelbine to treat progressive HER2-positive breast cancer brain metastases. Breast Cancer Res Treat 2018; epub ahead of print

Summary: You can read here that a combination of everolimus, trastuzumab, and vinorelbine results in a promising clinical benefit rate in patients with progressive brainmetastases from HER2-positive breast cancer.


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren