Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van FOLFIRINOX als salvage-behandeling voor gevorderd galwegcarcinoom


Dr. Heinz-Josef KlümpenEr is geen standaard-behandeling beschikbaar voor gevorderd galwegcarcinoom (aBTC) na eerstelijns therapie met gemcitabine plus cisplatine (GEMCIS). Een multicenter fase 2-studie in Nederland veiligheid en activiteit onderzocht van FOLFIRINOX voor aBTC als salvage-behandeling na falen van of intolerantie tegen GEMCIS. Dr. Heinz-Josef Klümpen (Amsterdam UMC) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

De studie werd uitgevoerd in twee stadia. In het eerste stadium werden tien patiënten geincludeerd. De patiënten kregen FOLFIRINOX iedere twee weken. Als in dit stadium tenminste één patiënt objectieve respons zou hebben, of tenminste twee patiënten stabiele ziekte, en als niet meer dan drie patiënen ernstige adverse events zouden hebben tijdens de eerste zes weken behandeling, dan zouden in stadium twee nog twintig patiënten worden geïncludeerd. In stadium één had één patiënt partiële respons en vijf patiënten stabiele ziekte. Eén patiënt had een SAE tijdens de eerste zes weken van de behandeling, en voor vijf patiënten moest de dosering worden verlaagd vanwege AEs. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 AEs waren neutropenie, mucositis, en diarree. Stadium twee werd begonnen met aangepaste FOLFIRINOX-dosering. Onder alle dertig patiënten was de ORR 10%, de mediane progressievrije overleving 6,2 maanden, en de mediane overall survival 10,7 maanden.

De onderzoekers concluderen dat na progressie van aBTC op GEMCIS behandeling met FOLFIRINOX veilig was en kan worden beschouwd als optie voor salvage-behandeling.

1.Belkouz A, de Vos-Geelen J, Mathôt RAA et al. Efficacy and safety of FOLFIRINOX as salvage treatment in advanced biliary tract cancer: an open-label, single arm, phase 2 trial. Br J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in The Netherlands found that in patients with advanced biliary tract cancer progressing after gemcitabine plus cisplatin, FOLFIRINOX was safe and resulted in ORR 10%, median PFS 6.3 months, and median OS 10.7 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren