Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van lurbinectedine voor BRCA-gemuteerd of niet-geselecteerd metastatisch mammacarcinoom

(0)2018-09-23 12:00   ( Nieuws )

Tags

MBC  lurbinectedin  

Dr. Cristina CruzOngeveer 3% tot 5% van de niet-geselecteerde patiënten met metastatisch mammacarcinoom (MBC) zijn drager van een kiemlijn BRCA1- of BRCA2-mutatie, en hebben dus een verzwakt DNA-schade herstelmechanisme. Lurbinectedine is een selectieve remmer van actieve transcriptie van eiwit-coderende genen. Een fase 2-studie in elf centra in Spanje en de Verenigde Staten onderzocht de werkzaamheid van lurbinectedine voor BRCA-gemuteerd of niet-geselecteerd MBC. Dr. Cristina Cruz (Ziekenhuis Vall d’Hebron, Barcelona) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten in twee armen: arm A telde 54 MBC-patiënten met BRCA1/2-mutaties en arm B 35 MBC-patiënten die niet geselecteerd waren voor BRCA1/2-mutaties. De patiënten waren 18 tot en met 75 jaar oud, en hadden in de gevorderde setting niet meer dan drie eerdere chemotherapie-bevattende regimes gekregen. Ze kregen lurbinectedine als één-uur intraveneuze infusie iedere drie weken. De startdosering was 7,0 mg flat dose, en na een protocolwijziging 3,5 mg/m2. Het primaire eindpunt was objective response rate.

De ORR was 41% (95%-bti 28% tot 55%) in arm A en 9% (95%-bti 2% tot 24%) in arm B. In arm A was de mediane progressievrije overleving 4,6 maanden (95%-bti 3,0 tot 6,0 maanden) en de mediane overall survival 20,0 maanden (95%-bti 11,8 tot 26,6 maanden). De patiënten met BRCA2-mutaties hadden een ORR van 61%, mediane PFS van 5,9 maanden, en mediane OS van 26,6 maanden. Het veiligheidsprofiel verbeterde na de protocolwijzing. De meest-gerapporteerde niet-hematologische toxiciteiten met lurbinectedine 3,5 mg/m2 waren misselijkheid (74% van de patiënten; graad 3 in 5%) en vermoeidheid (74%; graad 3 in 21%).

De onderzoekers concluderen dat lurbinectedine opmerkenswaardige activiteit had in MBC-patiënten met BRCA1/2-mutaties; de respons en overleving waren het best in de groep patiënten met BRCA2-mutaties.

1.Cruz C, Llop-Guevara A, Garber JE et al. Multicenter phase II study of lurbinectedin in BRCA-mutated and unselected metastatic advanced breast cancer and biomarker assessment substudy. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print


Summary: A phase 2 study in eleven centers in Spain and the United States found that lurbinectedin (a selective inhibitor of active transcription of protein-coding genes) had noteworthy activity for metastatic breast cancer in patients with BRCA1/2 mutations.The best response and survival were seen in patients with BRCA2 mutations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren