Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van neoadjuvant mFOLFIRINOX en postoperatief gemcitabine voor borderline-resectabel PDAC


Patiënten met borderline-resectabel pancreas ductaal adenocarcinoom (BR-PDAC) hebben slechte uitkomsten met upfront chirurgie. Een fase 2-studie in Zuid-Korea heeft de waarde onderzocht van neoadjuvant gemodificeerd FOLFIRINOX en postoperatief gemcitabine. Prof. Song Cheol Kim (Asan Medisch Centrum, Seoel) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1


De studie includeerde 44 chemotherapie- en radiotherapie-naïeve patiënten met BR-PDAC. De patiënten kregen acht cycli neoadjuvant mFOLFIRINOX. Objectieve respons werd gezien in vijftien patiënten (34,1%) en 27 patiënten (61,4%) ondergingen chirurgie met curatieve intentie, gevolgd door zes cycli gemcitabine. De mediane duur van follow-up was 20,6 maanden. De mediane progressievrije overleving was 12,2 maanden (95%-bti 8,9-15,5) en de mediane overall survival was 24,7 maanden (12,6-36,9). De één-jaars PFS (primair eindpunt) was 52,3%. Hogere niveaus van CD14+ monocyten en lagere niveaus van CD69+ γδ T-cellen waren geassocieerd met slechtere OS.

De onderzoekers concluderen dat een regime van neoadjuvant mFOLFIRINOX en postoperatief gemcitabine voor BR-PDAC feasible en effectief was.

1.Yoo C, Lee SS, Song KB et al. Neoadjuvant modified FOLFIRINOX followed by postoperative gemcitabine in borderline resectable pancreatic adenocarcinoma: a phase 2 study for clinical and biomarker analysis. Br J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in South Korea found feasibiliby and efficacy of neoadjuvant mFOLFIRINOX and postoperative gemcitabine for borderline resectable pancreatic dutal adenocarcinoma. The median PFS was 12.2 months and the median OS was 24.7 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren