Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van olaparib voor mCRPC met DNA schadeherstel-gen afwijkingen

(0)2019-12-04 16:00   ( Nieuws )

Prof. Johann de BonoMetastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) is verrijkt in abnormaliteiten van DNA damage response (DDR)-genen. De multicenter fase 2-studie TOPARP-B in het Verenigd Koninkrijk heeft de associatie tussen DDR-gen afwijkingen en respons van mCRPC op olaparib onderzocht. Prof. Johann de Bono (Institute of Cancer Research, Sutton) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

TOPARP-B werd uitgevoerd in zeventien centra. De studie includeerde volwassen mCRPC-patiënten die eerder één of twee taxaan-gebaseerde lijnen chemotherapie hadden gehad, met een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten stonden een tumorbiopt af voor targeted sequencing. Van de 711 mCRPC-patiënten die werden gescreend werden DDR-genafafwijkingen gedetecteerd in 161 patiënten van wie 98 werden gerecruteerd en behandeld met olaparib 400 mg tweemaal daags (n=49) of olaparib 300 mg tweemaal daags (n=49). De behandeling werd voortgezet tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt was vier weken aanhoudende bevestigde respons, gedefinieerd als een composiet van radiologische respons, PSA-afname met meer dan 50% (versus baseline), of afname van circulerende tumorcellen van 5 of meer per 7,5 ml naar minder dan 5 per 7,5 ml.

De mediane follow-up was 24,8 maanden (IQR 16,7-35,9). Er waren 92 patiënten evalueerbaar voor het primaire eindpunt (46 in elk van beide doseringsgroepen). Bevestigde respons werd gezien in 54,3% in de 400 mg-groep en 39,1% in de 300 mg-groep. Radiologische respons werd gezien in 24,2% en 16,2%; PSA50-respons in 37,0% en 30,2%; en CTC-respons in 53,6% en 48,1%. De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adv erse event in beide groepen was anemie. Eén patiënt overleed binnen elf dagen behandeling aan een mogelijk behandelingsgerelateerd myocardinfarct.

De onderzoekers concluderen dat de studie antitumor-activiteit van olaparib voor mCRPC met DDR-genabnormaliteiten heeft laten zien. Deze resultaten steunen implementatie van genomische stratificatie van mCRPC in de klinische praktijk.

1.Mateo J, Porta N, Bianchini D et al. Olaparib in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer with DNA repair gene aberrations (TOPARP-B): a multicentre, open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 study TOPARP-B found that olaparib had antitumor activity against mCRPC with DDR gene aberrations, supporting the implementation of genomic stratification of mCRPC in clinical practice.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren