Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van pamiparib voor gevorderd HER2-negatief mammacarcinoom in patiënten met kiemlijn BRCA-mutaties


Prof. Binghe XuPamiparib is een nieuw small molecule PARP-remmer, met veelbelovende werkzaamheid in preklinische modellen van mammacarcinoom. Een multicenter fase 2-studie in China heeft de werkzaamheid van pamiparib voor lokaal-gevorderd of metastatisch HER2-negatief mammacarcinoom in patiënten met kiemlijn BRCA-mutaties geïnventariseerd. Prof. Binghe Xu (Chinese Academie van Medische Wetenschappen en Peking Union Medical College, Beijing) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 88 patiënten (62 met TNBC en 26 met HR+/HER2-) die ten hoogste twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. De mediane leeftijd was 45,5 jaar (range 27-67). De patiënten kregen oraal pamiparib 60 mg tweemaal daags in vier-weekse continue cycli. Deze figuur toont de objective response rate. In het TNBC-cohort was de ORR 38,2% (95%-bti 25,4-52,3) met mediane duur van respons 7,0 maanden. In het HR+/HER2- cohort was de ORR 61,9% (95%-bti 38,4-81,9) met mediane duur van respons 7,5 maanden. Deze figuur toont de progressievrije overleving en overall survival in de twee cohorten. Treatment-emergent adverse events resulteerden in doseringsreductie in 64,8% van de patiënten en discontinuering in 2,3% van de patiënten.

De onderzoekers concluderen dat pamiparib bemoedigende werkzaamheid en acceptabele veiligheid had in patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch HER2-negatief mammacarcinoom en een kiemlijn BRCA-mutatie.

1.Xu B, Sun T, Shi Y et al. Pamiparib in patients with locally advanced or metastatic HER2-negative breast cancer with germline BRCA mutations: a phase II study. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 study in China found encouraging efficacy and acceptable safety of the novel PARP inhibitor pamiparib in patients with locally advanced or metastatic HER2-negative breast cancer and a BRCA mutation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren