Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van pembrolizumab plus chemotherapie voor recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom

(0)2023-03-17 14:30   ( Nieuws )

Prof. Jane WinterEr is geen duidelijkheid over de optimale behandeling van patiënten met recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom (R/R cHL). Een éénarmige fase 2-studie in vijf centra in de Verenigde Staten heeft pembrolizumab plus conventionele chemotherapie (ifosfamide, carboplatine, en etoposide; ICE) voor R/R cHL geëvalueerd. Prof. Jane Winter (Northwestern University, Chicago) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1De studie includeerde volwassen patiënten met een EGOG performance status 0 of 1, en biopsie-bewezenR/R cHL na een of twee lijnen chemotherapie. De patiënten dienden geschikte kandidaten te zijn voor transplantatie, met FDG-PET/CT gedetecteerde meetbare lesies. De patiënten kregen twee cycli pembrolizumab (intraveneus 200 mg op dag één) met ICE-chemotherapie iedere drie weken, gevolgd door stamcelmobilisatie en collega’s, en tenslotte nog één cyclus pembrolizumab en beoordeling van de respons met FDG-PET/CT. Het primaire eindpunt was percentage patiënten met complete respons, gedefinieerd als Deauville score 3 of lager. Patiënten met complete respons kregen autologe stamdceltransplantatie.

Onder de 42 geïncludeerde patiënten waren er 37 evaluabel voor het primaire eindpunt. De mediane leeftijd was 34 jaar (range 19-70) en 25 patiënten waren vrouwen (68%). De overall response rate was 97,3% (36 van 37 patiënten) en de complete response rate was 86,5% (32 patiënten). De twee-jaars progressievrije overlevings- en overall survival percentages waren 87,2% (95%-bti 77,3-98,3) respectievelijk 95,1% (88,8-100).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van pembrolizumab en ICE-chemotherapie goed verdragen werd en zeer effectief was in vergelijking met eerdere rapporten van alleen-chemotherapieregimes.

1.Bryan LJ, Casulo C, Allen PB et al. Pembrolizumab added to ifosfamide, carboplatin, and etoposide chemotherapy for relapsed or refractory classic Hodgkin lymphoma. A multi-institutional phase 2 investigator-initiated nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 2 trial in the US found that among patients with relapsed or refractory classic Hodgkin lymphoma, the combination of pembrolizumab plus ifosfamide, carboplatin, and etoposide (ICE) chemotherapy was well tolerated and highly effective in comparison with prior reports of chemotherapy-only regimens.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren