Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van pertuzumab plus trastuzumab voor colorectaalcarcinoom met ERBB2-amplificatie of overexpressie


Dr. Ranju GuptaDe Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR) studie is een klinische studie die wordt uitgevoerd op initiatief van ASCO. Het betreft een prospectieve multibasket fase 2-studie, die patiënten includeert met gevorderde maligniteiten die geen respons hadden of niet langer responderen op standaard-behandeling, en genomische veranderingen in de tumor hebben die targetable zijn met gerichte behandelingen. De patiënten krijgen een behandeling op basis van de mutaties van hun tumoren, in plaats van op basis van de locatie van de tumor. Dr. Ranju Gupta (Lehigh Valley Health Network, Bethlehem PA) presenteerde TAPUR-resultaten van pertuzumab plus trastuzumab (P+T) voor gevorderd colorectaalcarcinoom met ERBB2-amplificatie of overexpressie gisteren op het 2020 Gastrointestinal Cancers Symposium in San Francisco.1

De studie includeerde patiënten met gevorderd CRC, ECOG performance status 2 of beter, en adequate orgaanfunctie. Genomisch testen liet ERBB2-amplificatie zien (en een ERBB2-mutatie in één patiënt). De patiënten kregen intraveneus P 420 mg over 30 tot 60 minuten iedere drie weken plus T 6 mg/kg over 30 tot 60 minuten iedere drie weken. Criterium voor werkzaamheid was respons of stabiele ziekte na zestien weken in tenminste zeven van 28 patiënten. Onder de 28 voor werkzaamheid evalueerbare patiënten waren er vier met partiële respons en tien met stabiele ziekte na zestien weken, voor een ORR 14% (95%-bti 4-33) en DCR 50% (90%-bti 36-60). Twee patiënten hadden tenminste één graad 3 AE die mogelijk met de behandeling samenhing.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van P+T antitumor-activiteit had voor zwaar-voorbehandeld CRC met ERBB2-amplificatie.

1.Gupta R et al. 2020 Gastrointestinal Cancers Symposium; abstr. 132

Summary: The prospective multibasket phase 2 study TAPUR found antitumor activity of the combination of pertuzumab plus trastuzumab for heavily pretreated advanced CRC with ERBB2 amplification.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren