Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van preëmptieve lokale ablatieve therapie naar residuele oligometastasen van NSCLC na EGFR-TKI


Prof. Tony MokPatiënten die EGFR-TKIs krijgen voor EGFR-gemuteerd NSCLC ontwikkelen na verloop van tijd onontkoombaar resistentie tegen de behandeling. Het is denkbaar dat oligoresiduele ziekte (ORD) na TKI-behandeling resistente klonen bevat. De multicenter fase 2-studie ATOM in Hong Kong heeft de waarde onderzocht van preëmptieve lokale ablatieve therapie (LAT) naar oligometastasen na EGFR-TKI voor NSCLC. Prof. Tony Mok (Chinese University of Hong Kong) en collega’s publiceren de studie online in Lung Cancer.1

De studie includeerde patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC die na drie maanden EGFR-TKI behandeling ORD hadden (maximaal vier PET-avide lesies). Na de PET-CT screening kregen de patiënten LAT met stereotactische ablatieve radiotherapie, waarna de TKI werd voortgezet tot deze werd beoordeeld als niet langer effectief. PET-CT werd herhaald drie en twaalf maanden na de LAT; in geval van oligoprogressieve kon wederom LAT worden gebruikt. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving een jaar na de LAT.

De studie includeerde achttien patiënten (het geplande aantal van 34 werd niet bereikt wegens slow accrual), van wie twee werden geëxcludeerd wegens withdrawal of consent en protocol violation. De mediane follow-up van de zestien overige patiënten was 39,1 maanden. De één-jaars PFS (zestien maanden na begin van de TKI) was 68,8%, en de mediane overall survival was 43,5 maanden. Geen van de patiënten had graad 3 of hoger SABR-gerelateerde toxiciteit. Vergeleken met 48 patiënten die geen LAT hadden gekregen was preëmptieve LAT geassocieerd met verlaagd risico van progressie (HR 0,41; p=0,0097).

De onderzoekers concluderen dat preëmptieve LAT voor ORD veilig en feasible was, met een veelbelovend percentage patiënten zonder progressie na een jaar.

1.Chan OSH, Lam KC, Li JYC et al. ATOM: a phase II study to assess efficacy of preemptive local ablative therapy to residual oligometastases of NSCLC after EGFR TKI. Lung Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 2 study ATOM in Hong Kong found that preemptive local ablative therapy (with SABR) to oligometastases of NSCLC after EGFR TKI was safe and feasible, with median one-year PFS rate (15 months post TKI) 68.8% and median OS 43.3 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren