Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van ramucirumab plus chemotherapie voor niet-eerder behandeld metastatisch thymuscarcinoom

(0)2024-06-09 13:30   ( Nieuws )

Dr. Giuseppe Lo RussoThymuscarcinoom is een agressieve tumor. De geprefereerde eerstelijns behandeling voor metastatisch tumorcarcinoom (mTC) is carboplatine plus paclitaxel chemotherapie. De multicenter fase 2-studie RELEVENT in Italië heeft de combinatie van deze chemotherapie met het antiangiogene middel ramucirumab geëvalueerd. Dr. Giuseppe Lo Russo (Istituto Nazionale dei Tumori, Milaan) en collega’s publiceren de studie in Annals of Oncology.1
De studie includeerde 35 mTC patiënten met ECOG performance status 0 (68,5%) of 1 (31.4%). De patiënten kregen zes cycli ramucirumab plus chemotherapie, gevolgd door ramucirumab-onderhoudsbehandeling tot progressie van de ziekte of niet-acceptabele toxiciteit.. Het primaire eindpunt was door lokale onderzoekers beoordeelde objective response rate. Deze ORR bedroeg 80% (95%-bti 63,1-91,6). De centraal-beoordeelde ORR was 57,6% (95%-bti 39,2-74,5). De mediane follow-up was 31,6 maanden. De mediane progressievrije overleving was 18,1 maanden (95%-bti 10,8-52,3) en de mediane overall survival was 43,8 maanden (31,9-NR). Tweeëndertig patiënten (91,4%) hadden tenminste één treatment-related adverse event, en 48,6% hadden een graad 3 of hoger TRAE.

De onderzoekers concluderen dat onder niet-eerder behandelde mTC-patiënten de combinatie van ramucirumab met carboplatine-paclitaxel chemotherapie actief is, met een manageable veiligheidsprofiel.

1.Proto C, Ganzinelli M, Manglaviti S et al. Efficacy and safety of ramucirumab plus carboplatin and paclitaxel in untreated metastatic thymic carcinoma: RELEVENT phase II trial (NCT03921671). Ann Oncol 2024.06.002

Summary: The multicenter phase 2 RELEVENT trial in Italy found efficacy and a manageable safety profile of the combination of ramucirumab plus carboplatin and paclitaxel for previously untreated metastatic thymic carcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren