Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van respons-aangepaste radiotherapie voor gelokaliseerde CNS non-germinoom kiemceltumoren


Dr. Jason FangusaroIn de Children’s Oncology Group studie ACNS0122 kregen patiënten met gelokaliseerde CNS non-germinoom kiemceltumoren (NGGCTs) zes cycli chemotherapie met afwisselend carboplatine-etoposide en ifosfamide-etoposide gevolgd door 36 Gy craniospinale bestraling plus 54 Gy tumor-bed boost. In een van de strata van de vervolgstudie ACNS1123 is onderzocht of in patiënten met complete of partiële respons op chemotherapie de stralingsdosering veilig teruggebracht kon worden tot 30,6 Gy whole ventricular field plus 54 Gy boost, om het neurocognitief functioneren te ontzien. Dr. Jason Fangusaro (Emory University, Atlanta GA) en collega’s publiceren deze studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 107 patiënten (75% jongens; mediane leeftijd 10,98 jaar; range 3,68-21,63). Zesenzestig patiënten (61,7%) hadden CR of PR na de chemotherapie, en kregen verlaagde RT-dosering. De drie-jaars PFS was 87,8 ± 4,04% en de drie-jaar OS was 92,4 ± 3,3%; vergeleken met PFS 92% en OS 94,1% in de eerdere studie met full-dose RT. In tien patiënten werd recidief gezien, waarna de studie voortijdig gesloten werd, maar retrospectieve centrale beoordeling leidde tot de conclusie dat slechts acht van 66 patiënten (12,1%) na verlaagde RT-dosering werkelijk progressie hadden (zes alleen spinaal afstandsrecidief; twee gecombineerd lokaal plus spniaal afstandsrecidief).

De onderzoekers concluderen dat patiënten met gelokaliseerde NGGCTs na CR of PR op chemotherapie veelbelovende PFS hadden na verlaagde-dosering RT, vergelijkbaar met de PFS die was gezien in patiënten die volledige-dosering RT hadden gekregen. De patronen van falen waren wel verschillend tussen beide groepen, met alleen spinale recidieven na verlaagde-dosering RT.

1.Fangusaro J, Wu S, MacDonald S et al. Phase II trial of response-based radiation therapy for patients with localized CNS nongerminomatous germ cell tumors: a Children’s Oncology Group study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study by the Children’s Oncology Group found that patients with localized CNS nongerminomatous germ cell tumors who achieved a CR or PR to chemotherapy and received reduced RT had encouraging PFS similar to patients who received full-dose craniospinal irradiation in a previous study. However, the patterns of failure were distinct, with all patients having treatment failure in the spine.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren