Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van sorafenib plus omacetaxine voor FTL3-ITD AML


Prof. Anskar LeungOmacetaxine mepesuccinaat (OME) heeft antileukemische werking tegen AML met internal tandem duplication van Fms-like tyrosine kinase 3 (FTL3-ITD). Een fase 2-studie van de University of Hong Kong heeft de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van de combinatie van sorafenib en OME (SOME) voor FTL3-ITD AML. Prof. Anskar Leung en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1

De studie includeerde 39 patiënten met recidiverend of refractair (R/R) en vijf met nieuw-gediagnostiseerd (ND) FTL3-ITD AML. Ze kregen sorafenib 200-400 mg tweemaal daags plus OME 2 mg eenmaal daags op zeven (eerste cyclus) of vijf (tweede en volgende cycli) iedere drie weken tot ziekteprogressie of allogene hematopoïetische stamceltransplantatie. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met CR/CRi. Dit eindpunt werd bereikte door 28 R/R-patiënten (72%) en alle vijf ND-patiënten vier CR, één CRi). Van de R/R patiënten hadden twee partiële respons en negen geen respons. De mediane leukemievrije overleving was 5,6 maanden, en de mediane overall survival was 10,9 maanden. Blootstelling aan eerdere FTL3-remmer (p=0,007), twee of meer inductiebehandelingen (p=0,001), en coëxisterende IHD2- (p=0,008) en RUNX1-mutaties (p=0,003) waren geassocieerd met lagere CR/CRi-percentages. HSCT-consolidatie en diepe moleculaire respons waren geassocieerd met betere LFS en OS.

De onderzoekers concluderen dat SOME een veilige en effectieve behandeling was voor zowel R/R als ND FLT3-ITD AML.

1.Zhang C, Lam SSY, Leung GMK et al. Sorafenib and omacetaxine mepesuccinate as a safe and effective treatment for acute myeloid leukemia carrying internal tandem duplication of Fms-like tyrosine kinase 3. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at the University of Hong Kong found that the combination of sorafenib and omacetaxine mepesuccinate was safe and effective for relapsed or refractory and for newly diagnosed FTL3-ITD AML.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren