Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van sorafenib plus topotecan versus placebo plus topotecan voor platina-resistent ovariumcarcinoom


Dr. Radoslav ChekerovAnti-angiogene therapie heeft activiteit laten zien in ovariumcarcinoom. De Duitse multicenter gerandomiseerde fase 2-studie TRIAS onderzocht de waarde van de multikinaseremmer sorafenib in combinatie met topotecan voor platina-resistent ovariumcarcinoom. Dr. Radoslav Chekerov (Charité Ziekenhuis, Berlijn) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De dubbelblinde studie, in twintig centra in Duitsland, includeerde volwassen patiënten die ten hoogste twee eerdere lijnen chemotherapie hadden gekregen voor recidiverende platina-resistente ziekte. Ze kregen zes drie-weekse cycli van topotecan 1,25 mg/m2 op dagen één tot en met vijf plus hetzij oraal sorafenib 400 mg (n=83) of placebo (n=89) tweemaal daags op dagen zes tot en met vijftien. De patiënten in de sorafenibgroep kregen vervolgens dagelijks sorafenib-onderhoud gedurende een jaar of tot progressie optrad.


Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.De mediane PFS was 6,7 maanden met sorafenib versus 4,4 maanden met placebo (HR 0,60; p=0,0018). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren leukopenie (69% met sorafenib versus 53% met placebo), neutropenie (55% versus 54%), en trombocytopenie (28% versus 22%). Serious AEs werden gerzpporteerd voor 59% met sorafenib versus 51% met placebo. Van deze SAEs waren er vier fataal in de sorafenibgroep versus zeven in de placebogroep. Sorafenib was geassocieerd met hogere incidentie van graad 3 hand-voet huidreactie (13% versus 0) en graad 2 alopecie (29% versus 13%).

De onderzoekers concluderen dat sorafenib gegeven in combinatie met topotecan en voortgezet als onderhoudsbehandeling vergeleken met placebo resulteerde in statistisch significante en klinisch relevante verlenging van de PFS in vrouwen met platina-resistent ovariumcarcinoom.

1.Chekerov R, Hilpert F, Mahner S et al. Sorafenib plus topotecan versus placebo plus topotecan for platinum-resistant ovarian cancer (TRIAS): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The German multicenter randomized phase 2 study TRIAS showed that sorafenib, when given orally in combination with topotecan and continued as maintenance therapy, resulted in significant improvement in progression-free survival in women with platinum-resistant ovarian cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren