Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van sunitinib voor type B3 thymoon of thymuscarcinoom in tweede en latere lijnen van behandeling


Dr. Paolo ZucaliPatiënten met thymusmaligniteiten hebben weinig therapeutische opties. De multicenter fase 2-studie STYLE in Italië heeft sunitinib als tweede- of laterelijns behandeling voor type B3 thymoom (T) of thymuscarcinoom (TC) geëvalueerd. Dr. Paolo Zucali (Humanitas Universiteit, Milaan) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Thoracic Oncology.1Het Simon twee-stadia onderzoek includeerde 12 patiënten in het T-cohort en 32 patiënten in het TC-cohort. De patiënten kregen sunitinib 50 mg eenmaal daags gedurende de eerste vier weken van zes-weekse cycli, tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Bij de interimanalyse na stadium één was de objective response rate in het T-cohort 0%, zodat dit cohort gesloten werd.In het TC-cohort was de ORR 16,7% (90% 3,1-43,8). In stadium 2 werd voldaan aan het vooraf-gespecificeerde criterium voor werkzaamheid in het TC-cohort met een ORR 21,7% (90%-bti 9,0-40,4). In intention-to-treat analyse was de disease control rate in het T-cohort 91,7% (95%-bti 61,5-99,8) en in het TC-cohort 89,3% (71,8-97,7). De mediane progressievrije overleving was 7,7 maanden (95%-bti 2,4-45,4) in het T-cohort en 8,8 maanden (5,3-11,1) in het TC-cohort; de mediane overall survival was 47,9% (4,5-NR) in het T-cohort en 27,8 maanden (13,2-53,2) in het TC-cohort. Graad 3 of hoger adverse events werden gezien in 25,0% van de patiënten in het T-cohort en 51,6% van de patiënten in het TC-cohort.

De onderzoekers concluderen dat sunitinib activiteit heeft als tweede- of laterelijns behandeling voor thymuscarcinoom.

1.Proto C, Manglaviti S, Lo Russo G et al. STYLE (NCT03449173) a phase II trial of sunitinib in patients with type B3 thymoma or thymic carcinoma in second and further lines. J Thorac Oncol 2023.04.009

Summary: The multicenter phase 2 STYLE trial in Italy found that sunitinib had activity in second and later lines for thymic carcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren