Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van talimogene laherperepvec plus pembrolizumab voor lokaal-gevorderd of metastatisch sarcoom


Dr. Ciara KellyEr zijn slechts beperkte behandelopties voor patiënten met gevorderd sarcoom. Een fase 2-studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de waarde onderzocht van de combinatie van de oncolytische immuuntherapie talimogene laherparepvec (T-VEC) plus de immuuncheckpointremmer pembrolizumab voor gevorderd sarcoom, met als onderliggende hypothese dat de combinatie zou leiden tot bevordering van de TIL-infiltratie en PD-L1 expressie, resulterend in versterking van de antitumor-activiteit. Dr. Ciara Kelly en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch sarcoom na falen van tenminste één standaard systemische therapie. De patiënten kregen drie-weekse cycli met op dag één 200 mg flat dose intraveneus pembrolizumab plus T-VEC (eerste dosering ten hoogste 4 x 106plaque-forming units; volgende doseringen ten hoogste 4 x 108 PFUs) geïnjecteerd in palpabele tumor sites. Het primaire eindpunt was objective response rate (RECIST 1.1) na 24 weken.

De studie includeerde twintig patiënten (twaalf vrouw en acht mannen; mediane leeftijd 63,5 jaar; range 24-90). De mediane duur van de behandeling was 16 weken (range 7-67). Objectieve respons na 24 weken werd gezien in zes patiënten (ORR 30%; 95%-bti 12-54) waarmee voldaan werd aan het geprespecificeerde criterium voor werkzaamheid. Er was nog een patiënt met verlate respons (na 32 weken). De mediane tijd tot respons was 14,4 weken (range 6,6-31,9) en de mediane duur van de respons was 56,1 weken (range 49,4-87,0). Graad 3 treatment-related adverse events werden gezien in vier patiënten (20%). Er waren geen graad 4 of 5 TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat T-VEC plus pembrolizumab geassocieerd was met antitumor-activiteit voor gevorderd sarcoom, met een manageable veiligheidsprofiel.

1.Kelly CM, Antonescu CR, Bowler T et al. Objective response rate among patients with locally advanced or metastatic sarcoma treated with talimogene laherparepvec in combination with pembrolizumab. A phase 2 clinical trial. JAMA Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that the combination of talimogene laherperepvec plus pembrolizumab was associated with antitumor activity in advanced sarcoma across a range of histologic subtypes, with a manageable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren