Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van toevoegen van lenalidomide aan eerstelijns R-CHOP voor DLBCL


Dr. Grzegorz NowakowskiLenalidomide in combinatie met R-CHOP (rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine, en prednison) heeft veelbelovende resultaten laten zien voor diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL), in het bijzonder voor het activated B-cell-like (ABC) subtype. De multicenter gerandomiseerde fase 2 studie ECOG-ACRIN E1412 heeft lenalidomide plus R-CHOP (R2CHOP) vergeleken met alleen R-CHOP voor nieuw-gediagnostiseerd DLBCL. Dr. Grzegorz Nowakowski (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld DLBCL, stadium II bulky-IV ziekte, IPI 2 of hoger, en ECOG performance status 2 of lager. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar R2CHOP of R-CHOP. Coprimaire eindpunten waren progressievrije overleving in alle patiënten en PFS in de ABC-DLBCL patiënten. Onder de 349 geïncludeerde patiënten waren er 280 evalueerbaar (145 R2CHOP en 135 R-CHOP) onder wie 94 met ABC-DLBCL. De mediane leeftijd was 66 jaar (range 24-92), 70% had stadium IV ziekte, 34% had IPI 2, 43% IPI 3, en 24% 4 of 5.

De mediane follow-up was 3,0 jaar. De figuur laat zien dat toevoegen van lenalidomide aan R-CHOP geassocieerd was met significant betere PFS (HR 0,66; 95%-bti 0,43-1,01) en overall survival (HR 0,67; p=0,05). Onder de ABC-DLBCL patiënten was de PFS HR voor R2CHOP versus R-CHOP 0,67 (p=0,1).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van lenalidomide aan R-CHOP resulteerde in verbetering van de PFS van patiënten met nieuw-gediagnostiseerd DLBCL, inclusief patiënten met ABC-DLBCL.

  • 1.Nowakowski GS, Hong F, Scott DW et al. Addition of lenalidomide to R-CHOP improves outcomes in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma in a randomized phase II US Intergroup study ECOG-ACRIN E1412. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The randomized phase 2 ECOG-ACRIN E1412 study found that addition of lenalidomide to first-line R-CHOP for DLBCL was associated with improved outcomes, including in patients with ABC-DLBCL.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren