Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van toevoegen van pyrotinib of lapatinib aan capecitabine voor eerder-behandeld HER2-positief MBC


Prof. Binghe XuPyrotinib is een irreversibele pan-ErbB remmer, met veelbelovende antitumor-activiteit en acceptabele tolerabiliteit voor HER2-positief mammacarcinoom in een fase 1-studie. Een multicenter gerandomiseerde fase 2-studie in China heeft de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van pyrotinib versus lapatinib, beide in combinatie met capecitabine, voor HER2-positief metatastisch mammacarcinoom (MBC) dat eerder behandeld was met taxanen, anthracyclines en/of trastuzumab. Prof. Binghe Xu (Chinese Academie van Medische Wetenschappen, Beijing) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 128 patiënten, die 1:1 werden gerandomiseerd naar drie-weekse cycli van oraal pyrotinib 400 mg eens per dag (n=65) of oraal lapatinib 1250 mg eens per dag (n=63) in combinatie met oraal capecitabine 1000 mg/m2 tweemaal daags op dagen één tot en met veertien. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met respons. De ORR was 78,5% (95%-bti 68,5-88,5) in de pyrotinib-groep versus 57,1% (44,9-69,4) in de lapatinib-groep (p=0,01). De mediane progressievrije overleving was 18,1 maanden in de pyrotinib-groep versus 7,0 maanden in de lapatinib-groep (HR 0,36; p<0,001). De meest-frequente graad 3 of 4 adverse events waren hand-voetsyndroom (24,6% van de patiënten in de pyrotinib-groep versus 20,6% in de lapatinib-groep), diarree (15,4% versus 4,8%), en verlaagd neutrofielgetal (9,2% versus 3,2%).

De onderzoekers concluderen dat pyrotinib plus capecitabine vergeleken met lapatinib plus capecitabine resulteerde in significant hogere ORR en langere PFS in patiënten met HER2-positief MBC die eerder waren behandeld met taxanen, anthracyclines, en/of trastuzumab.

1.Ma F, Ouang Q, Li W et al. Pyrotinib or lapatinib combined with capecitabine in HER2-positive metastatic breast cancer with prior taxanes, anthracyclines, and/or trastuzumab: a randomized, phase II study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A randomized phase 2 study in China compared pyrotinib versus lapatinib, both in combination with capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer after taxanes, anthracyclines and/or trastuzumab. The study found significantly better response rate and progression-free survival in het pyrotinib group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren