Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van totale neoadjuvante therapie met FOLFIRINOX-losartan gevolgd door CRT voor lokaal-gevorderd pancreascarcinoom


Dr. Janet MurphyLokaal-gevorderd pancreas ductaal adenocarcinoom (LAPC) heeft een slecht prognose. In preklinische studies zijn aanwijzingen gezien voor een mogelijk effect van manipuleren van het renine-angiotensine systeem in de behandeling van pancreascarcinoom. Een fase 2-studie van Massachusetts General Hospital (Boston) heeft de combinatie van FOLFIRINOX plus losartan gevolgd door chemoradiotherapie voor LAPC geëvalueerd als totale neoadjuvante therapie, gedefinieerd als toedienen van alle radiotherapie en chemotherapie voorafgaand aan chirurgie. Dr. Janet Murphy en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 49 patiënten met niet-eerder behandeld niet-resectabel LAPC, een ECOG performance status 0 of 1, en adequate hematologische, nier- en leverfunctie. De mediane leeftijd van de 26 vrouwen en 23 mannen was 63 jaar (range 42-78). De patiënten kregen acht cycli FOLFIRINOX plus losartan. Patiënten met radiografisch-beoordeelde resectabele tumor na chemotherapie kregen korte-kuur chemoradiotherapie (capecitabine plus 5GyE x 5 met protonen). Patiënten met persistente vasculaire betrokkenheid kregen lange-kuur chemoradiotherapie (fluorouracil of capecitabine plus 50.4 Gy met vasculaire boost tot 58.8 Gy). Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met R0-resectie.

Onder de 49 geïncludeerde patiënten waren er 39 die acht cycli FOLFIRINOX plus losartan voltooiden. De overigen tien patiënten hadden progressie (n=5), losartan-intolerantie (n=3), of toxiciteit (n=2). Zeven patiënten kregen korte-kuur CRT en 38 lange-kuur CRT. Tweeënveertig patiënten ondergingen chirurgie met R0-resectie in 34 (69% van 49; 95%-bti 55-82). De mediane progressievrije overleving en overall survival waren 17,5 maanden en 31,4 maanden onder alle patiënten; en 21,3 maanden en 33,0 maanden onder patiënten die chirurgie ondergingen.

De onderzoekers concluderen dat totale neoadjuvante therapie met FOLFIRINOX, losartan, en CRT voor LAPC resulteert in downstaging en R0-resectie in 69% van de patiënten.

1.Murphy JE, Wo JY, Ryan DP et al. Total neoadjuvant therapy with FOLFIRINOX in combination with losartan followed by chemoradiotherapy for locally advanced pancreatic cancer. A phase 2 clinical trial. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study at Massachusetts General Hospital (Boston) found that total neoadjuvant therapy with FOLFIRNOX, losartan, and chemoradiotherapy for locally advanced pancreatic cancer provided downstaging and was associated with an R0 resection rate of 69%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren