Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van tumorinfiltrerende-lymfocytentherapie voor HPV-geassocieerde epitheliale maligniteiten

(0)2018-12-06 16:00   ( Nieuws )

Dr. Christian HinrichsCellulaire therapie wordt in toenemende mate gebruikt voor de behandeling van maligniteiten, maar de toepassing voor epitheliale maligniteiten is tot op heden beperkt gebleven. Een fase 2-studie van het National Cancer Institute (Bethesda MD) heeft de waarde onderzocht van tumorinfiltrerende-lymfocyten (TIL)-therapie voor metastatische HPV-geassocieerde carcinomen. Dr. Christian Hinrichs en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde patiënten in twee cohorten; een cohort van patiënten met cervixcarcinomen (n=18) en een cohort van patiënten met overige epitheliale HPV-geassocieerde carcinomen. De infusie van TILs werd voorafgegaan door een lymfocyt-depleterend conditionerend regime, en gevolgd door systemisch hoge-doseringe aldesleukine. De behandeling resulteerde in objectieve responsen in vijf van achttien patiënten in het cervixcarcinoom-cohort (28%) en twee van elf patiënten in het niet-cervixcarcinoomcohort (18%). Twee van de responsen in het cervixcarcinoomcohort waren compleet en ongoing op het moment van de nu gepubliceerde analyse, 53 en 67 maanden na de behandeling. De twee responsen in het niet-cervixcarcinoomcohort waren in een patiënt met anuscarcinoom en een patiënt met orofarynxcarcinoom. De HPV-reactiviteit van de geïnfundeerde T-cellen was gecorreleerd met klinische respons.

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat cellulaire therapie regressie van metastatische epitheliale maligniteiten kan mediëren.

1.Stevanovic S, Helman SR, Wunderlich JR et al. A phase II study of tumor-infiltrating lymphocyte therapy for human papillomavirus-associated epithelial cancers. Clin Cancer Res 2018; epub ahead of print

Summary: A phase II study at the National Cancer Institute found that tumor-infiltrating lymphocyte therapy can mediate the regression of metastatic epithelial cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren