Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van tweedelijns abirateronacetaat voor castratieresistent speekselkliercarcinoom met AR-expressie


Dr. Lisa LicitraPatiënten met androgeenreceptor-positieve (AR+) speekselkliercarcinoom (SGC) kunnen baat hebben bij androgeendeprivatietherapie (ADT). De beste benadering na falen van ADT is niet bekend. Een fase 2-studie van het Istituto Nazionale dei Tumori (Milaan) heeft de werkzaamheid van tweedelijns abirateronacetaat als tweedelijns behandeling voor ADT-resistent AR+ patiënten met SGC geïnventariseerd. Dr. Lisa Licitra en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 24 patiënten (23 mannen; mediane leeftijd 65,8 jaar) met AR+ SGC na falen van ADT. De patiënten kregen abirateron 1 g eenmaal daags plus prednison en LHRH-agonist om testosteron-niveaus onder 50 ng/dl te houden. De behandeling werd voortgezet tot progressie van de ziekte of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt van de studie was bevestigde objective response rate. Partiële respons werd gezien in vijf patiënten (ORR 21%) en ziektecontrole in vijftien patiënten (DCR 62,5%). De mediane duur van respons was 5,82 maanden. De mediane progressievrije overleving was 3,65 maanden (95%-bti 1,94-5,89) en de mediane overall survival was 22,47 maanden (95%-bti 6,74-NR). De respons op de voorafgaande ADT was niet gecorreleerd met de activiteit van abirateron. Adverse events werden gezien in 22 patiënten (92%) met graad 3 AEs in zes (25%) maar geen graad 4 of 5 AEs.

De onderzoekers concluderen dat abirateroin plus LHRH-agonist actief en veilig was als tweedelijns optie voor castratieresistent SGC met AR-expressie.

1.Locati LD, Cavalieri S, Bergamini C et al. Abiraterone acetate in patients with castration-resistant, androgen receptor-expressing salivary gland cancer: a phase II trial. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in Italy evaluated abiraterone acetate plus LHRH agonist as second-line treatment for ADT-resistant AR+ salivary gland cancer. Partial response was seen in 21% of patients and disease control in 62.5%. Median duration of response was 5.82 months, median progression-free survival was 3.65 months and median overall survival was 22.47 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren