Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van tweedelijns dovitinib voor GIST na progressie op of intolerantie voor imatinib

(0)2017-08-30 12:45   ( Nieuws )

Tags

DOVIGIST-studie  

Prof. Heikki JoensuuNa progressie van GIST op imatinib of in geval van intolerantie van de patiënt voor imatinib is sunitinib de standaard tweedelijns behandeling, gevolgd door regorafenib als derdelijns behandeling. Sunitinib en regorafenib worden gewoonlijk slechter verdragen dan imatinib, en zijn geassocieerd met adverse events zoals hand-voet syndroom en hypertensie. Bovendien zijn de responsen op op sunitinib en regorafenib gewoonlijk van relatief korte duur. Dovitinib is een multikinaseremmer van onder meer VEGFR-1, -2, en -3, en FGFR-1, -2, en -3. De fase 2-studie DOVIGIST onderzocht de waarde van tweedelijns dovitinib voor GIST na progressie op imatinib of in patiënten die imatinib niet kunnen verdragen. Prof. Heikki Joensuu (Universiteit van Helsinki) en collega’s publiceren de studie online in het British Journal of Cancer.1

Tussen januari 2012 en juli 2014 includeerde de studie 38 patiënten met histologisch bevestigd GIST, die werden behandeld met dovitinib 500 mg per dag (vijf dagen op/twee dagen af) tot progressie van GIST of niet-acceptabele toxiciteit optrad. Het primaire eindpunt van de studie was ziektecontrole (DCR; gedefinieerd als complete respons plus partiële respons plus stabiele ziekte) na twaalf weken. Als criterium voor werkzaamheid kozen de onderzoekers voor een twaaf-weken DCR van tenminste 45%. De waargenomen twaalf-weken DCR was 52,6% (20 van 38 patiënten) waarmee de studie dus het primaire eindpunt bereikte. Partiële respons werd gezien in één patiënt na twaalf weken en in twee patiënten aan het eind van de studie. De mediane progressievrije overleving was 4,6 maanden. Dosisinterrupties waren vereist in 26 patiënten. De meest-gerapporteerde AEs waren hypertensie (n=7), vermoeidheid (n=5), braken (n=4), hypertryglyceridemie (n=4), en toename van γ-glutamyltransferase (n=4).

De onderzoekers concluderen dat dovitinib een werkzame tweedelijns behandeling is voor GIST na intolerantie voor of progressie op imatinib.

1. Joensuu H, Blay J-Y, Comandore A et al. Dovitinib in patients with gastrointestinal stromal tumour refractory and/or intolerant to imatinib. Br J Cancer 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren