Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 2-studie van vijf jaar adjuvant imatinib na resectie voor intermediair- of hoog-risico primaire GIST


Dr. Chandrajit RautHet is bekend dat drie jaar adjuvant imatinib vergeleken met één jaar adjuvant imatinib na resectie voor hoog-risico primaire GIST geassocieerd is met lager percentage patiënten met recidief en met betere overall survival. De impact van langere duur van adjuvant behandeling is niet bekend. De fase 2-studie PERSIST-5 onderzocht uitkomsten van vijf jaar adjuvant imatinib na resectie voor primaire GIST met intermediair of hoog risico van recidief. Dr. Chandrajit Raut (Brigham and Women’s Hospital, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 21 centra in de Verenigde Staten, includeerde 91 volwassen patiënten (48 mannen en 43 vrouwen; mediane leeftijd 60 jaar in een range van 30 tot 90 jaar) na macroscopisch complete resectie voor primaire GIST met expressie van KIT. De mediane tumorgrootte was 6,5 cm (range 2,3 tot 30,0 cm). De patiënten kregen oraal imatinib 400 mg eenmaals daags gedurende vijf jaar of tot progressie van de ziekte of intolerantie optrad. De mediane duur van de behandeling was 55,1 maanden (range 0,5 tot 60,6 maanden); 46 patiënten voltooiden vijf jaar imatinib-therapie.

Recidief werd gezien in zeven patiënten. Eén patiënt had reciverende ziekte tijdens de therapie en overleed (PDGFRA D842V mutatie). De overige zes patiënten hadden recidief na discontinuering van de therapie, binnen twee jaar na discontinuering. Vijfenveertig patiënten (49%) discontinueerden de behandeling voortijdig vanwege patient choice (21% van alle patiënten), adverse events (16%), of andere redenen (12%). Alle patiënten ervoeren tenminste één AE, en zeventien patiënten (19%) ervoeren graad 3 of 4 AEs.

De onderzoekers concluderen dat onder de patiënten met imatinib-gevoelige mutaties niet één patiënten tijdens vijf jaar adjuvant imatinib recidief had. Onder de patiënten met terugkerende ziekte trad recidief op binnen twee jaar na discontinuering van de behandeling. Ongeveer de helft van de patiënten discontinueerden de behandeling voortijdig.

1.Raut CP, Espat NJ, Maki RG et al. Efficacy and tolerability of 5-year adjuvant imatinib treatment for patients with resected intermediate- or high-risk primary gastrointestinal stromal tumor. The PERSIST-5 clinical trial. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

SummaryThe multicenter phase 2 study PERSIST-5 was the first 5-year adjuvant imatinib trial of patients with resected GIST. The study found no disease recurrence in patients with imatinib-sensitive mutations recurrence during 5 years adjuvant imatinib therapy. For patients in whom the disease recurred, recurrence was within 2 years of discontinuation of imatinib. Early discontinuation of the treatment occurred in 49% of patients; in 21% because of patient choice.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren