Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van adjuvant atezolizumab plus bevacizumab na resectie of ablatie van hoog-risico levercelcarcinoom


Prof. Pierce ChowHet risico van recidief na resectie of ablatie van levercelcarcinoom (HCC) is 70% tot 80% na vijf jaar. Er is een unmet need voor effectieve adjuvante behandelingen. De combinatie van atezolizumab en bevacizumab (atezo-bev) is de standaard-behandeling voor niet-resectabel HCC. De multinationale fase 3-studie IMbrave050 evalueerde adjuvant atezo-bev na resectie of ablatie van HCC met hoog-risico van recidief (hoog-risico gedefinieerd op basis van tumorgrootte, vasculaire invasie, en tumordifferentiatie). Prof. Pierce Chow (National Cancer Centre Singapore) presenteerde een interimanalyse van de studie op de Annual Meeting van AACR in Orlando.1

Randomisatie was gestratificeerd naar geografische regio (Asia-Pacific excluding Japan versus rest van de wereld), het aantal hoog-risicokenmerken, curatieve procedure, en al of niet gebruik van TACE). Patiƫnten in de AS-groep konden na progressie atezo-bev krijgen. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde recidiefvrije overleving. De interimanalyse vond plaats na mediaan 17,4 maanden follow-up. De centraal-beoordeelde RFS was significant langer met atezo-bev dan met AS (HR 0,72; p=0,0120), en dit resultaat was over het algemeen consistent in onderscheiden risicogroepen. De veiligheid van atezo-bev was manageable en consistent met het bekende risicoprofiel van beide middelen afzonderlijk.

De onderzoekers concluderen dat atezo-bev het eerste adjuvante regime is dat resulteert in significante en klinisch relevante verbetering van de RFS onder patiƫnten met hoog-risico van recidief na resectie of ablatie van HCC.

1.Chow P et al. AACR 2023, abstr. CT003

Summary: The multinational phase 3 IMbrave050 study evaluated atezolizumab plus bevacizumab (atezo-bev) versus active surveillance (AS) after resection or ablation of high-risk HCC. At an interim analysis after median follow-up of 17.4 months, the independent review facility assessed recurrence-free survival was significantly longer with atezo-bev compared with AS (HR 0.72; p=0.0120). The safety of atezo-bev was generally manageable.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren