Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van adjuvant XT-XEC versus T-FEC voor vroeg-stadium triple-negatief mammacarcinoom

(0)2020-04-12 12:00   ( Nieuws )

Prof. Zhimin ShaoEr is weinig informatie beschikbaar over de waarde van adjuvant capecitabine in combinatie met standaard chemotherapie voor triple-negatief mammacarcinoom (TNBC). De Chinese multicenter fase 3-studie CBCSG010 vergeleek een capecitabine-bevattend chemotherapie-regime (XT-XEC) met een standaard-chemotherapie regime (T-FEC) voor TNBC. Prof. Zhimin Shao (Fudan Universiteit, Shanghai) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

CBCSG010 werd uitgevoerd in 35 centra in China. De studie includeerde randomiseerde vrouwen met TNBC na definitieve chirurgie naar XT-XEC (n=297) of T-FEC (n=280). De patiënten in de XT-XEC groep kregen drie drie-weekse cycli capecitabine plus docetaxel, gevolgd door drie cycli capecitabine, epirubincine, en cyclofosfamide. De patiënten in de T-FEC groep kregen docetaxel, gevolgd door fluorouracil, epirubicine, en cyclofosfamide. Na voltooiing van de chemotherapie kregen de patiënten locoregionale radiotherapie volgens de praktijk in het ziekenhuis waar ze behandeld werden. Het primaire eindpunt was ziektevrije overleving.


De mediane follow-up was 67 maanden. De vijf-jaars DFS was 86,3% met XT-XEC versus 80,4% met T-FEC (HR 0,66; p=0,044). De figuur laat ook zien dat de recidiefvrije overleving en de afstands-ziektevrije overleving significant beter waren met XT-XEC dan met T-FEC. De vijf-jaars overall survival was 93,3% versus 90,7% (niet-significant). Capecitabine-doseringsreductie vanwege AEs was vereist voor 39,1% van de patiënten. Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen gezien.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van capecitabine aan drie cycli docetaxel gevolgd door drie cycli van een anthracyclinecombinatie met capecitabine in plaats van fluorouracil, vergeleken met standaard chemotherapie, resulteerde in significante verbetering van de DFS van TNBC-patiënten; zonder nieuwe veiligheidssignalen.

1.Li J, Yu K, Pang D et al. Adjuvant capecitabine with docetaxel and cyclophosphamide plus epirubicine for triple-negative breast cancer (CBCSG010): an open-label, randomized, multicenter, phase III trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 study CBCSG010 in China found that capecitabine when added to 3 cycles of docetaxel followed by 3 cycles of a 3-drug anthracycline combination containing capecitabine instead of fluorouracil significantly improved DFS in TNBC when compared to standard chemotherapy. There were no new safety concerns

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren