Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van adjuvante chemotherapie met of zonder bevacizumab voor HER2-negatief mammacarcinoom

(0)2018-07-25 11:58   ( Nieuws )

Dr. Kathy MillerBevacizumab verbetert de progressievrije overleving maar niet de overall survival van patiënten met metastatisch mammacarcinoom. De multicenter fase 3-studie E5103 onderzocht de waarde van bevacizumab voor HER2-negatieve ziekte in de adjuvante setting. Dr. Kathy Miller (Indiana University, Indianapolis) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 4994 patiënten. De mediane leeftijd was 52 jaar; 64% had ER-positieve ziekte, 27% had lymfekliernegatieve ziekte. Ze werden 1:2:2 gerandomiseerd naar placebo plus doxorubicine en cyclofosfamide (AC) gevolgd door wekelijks paclitaxel (arm A), bevacizumab alleen tijdens de chemotherapie (arm B), of bevacizumab tijdens de chemotherapie gevolgd door bevacizumab monotherapie gedurende tien cycli (arm C). De meerderheid van de patiënten (78%) kreeg dose-dense AC. Het primaire eindpunt was invasieve-ziektevrije overleving.

De vijf-jaars IDFS was 77% in arm A, 76% in arm B, en 80% in arm C (verschillen niet statistisch significant). De chemotherapie-geassocieerde adverse events (myelosuppressie en neuropathie) waren vergelijkbaar in de drie armen. In de patiënten die bevacizumab kregen was graad 3 of 4 hypertensie meer frequent, maar trombose, proteïnurie, en hemorragie niet. De cumulatieve incidentie van congestief hartfalen na vijftien maanden was 1,0%, 1,9% en 3,0% in de armen A, B, en C. De bevacizumab-blootstelling was lager dan verwacht vanwege voortijdige discontinuering van 24% van de patiënten in arm B en 55% van de patiënten in arm C.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van bevacizumab aan sequentiële anthracycline- en taxaan-bevattende adjuvante therapie voor HER2-negatief mammacarcinoom niet resulteert in verbetering van de IDFS of OS. Gelet op de hoge percentages discontinueringen is langer durende bevacizumab-therapie waarschijnlijk niet feasible.

1.Miller KD, O’Neill A, Gradishar W et al. Double-blind phase III trial of adjuvant chemotherapy with and without bevacizumab in patients with lymph node-positive and high-risk lymph node-negative breast cancer (E5103). J Clin Oncol 2018; epub ahead of print


Summary: The multicenter phase III study E5103 found that incorporation of bevacizumab into sequential anthracycline- and taxane-containing adjuvant therapy does not improve invasive disease-free survival or overall survival in HER2-negative breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren