Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van arterieel oxaliplatine-leucovorine-fluorouracil versus sorafenib voor gevorderd levercelcarcinoom


Prof. Ming ZhaoEr is behoefte aan meer effectieve behandelingen voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC). In een eerdere fase 2-studie is antitumoractiveit en acceptabele veiligheid gezien van infusie van fluorouracil, leucovorine, en oxaliplatine in de leverslagader (HAIC-FO). De fase 3-studie FOHAIC-1 van Sun Yat-sen Universiteit (Guangzhou, China) heeft HAIC-FO vergeleken met sorafenib. Prof. Ming Zhao en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 262 patiënten die niet eerder systemische therapie hadden gekregen voor aHCC. De mediane tumorgrootte was 11,2 cm (IQR 8,5-13,7); macrovasculaire invasie werd gezien in 65,5%; 49,2% van de patiënten had hoog-risicokenmerken zoals Vp4-poortadertrombose of betrokkenheid van meer dan 50% van het levervolume. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar HAIC-FO (n=130) of sorafenib (n=132). Het primaire eindpunt was overall survival.

De mediane OS was 13,9 maanden met HAIC-FO versus 8,2 maanden met sorafenib (HR 0,408; p<0,001). Tumor-downstaging vond plaats in zestien HAIC-FO patiënten (12,3%), van wie vijftien curatieve chirurgie of ablatie ondergingen en een mediane OS van 20,8 maanden bereikten, met een één-jaars OS-percentage van 93,8%. In de subgroep met hoog-risicokenmerken was de mediane OS 10,8 maanden met HAIC-FO versus 5,7 maanden met sorafenib (HR 0,343; p<0,001). Een model op basis van mutaties in vijftien genen identificeerde 83% van de patiënten met respons op HAIC-FO. De mediane OS was langer in de groep HAIC-FO responders dan in de groep nonresponders (19,3 maanden versus 10,6 maanden; HR 0,323; p=0,002).

De onderzoekers concluderen dat HAIC-FO resulteerde in betere OS dan sorafenib in patiënten met gevorderd HCC, ook in patiënten met hoge intrahepatische ziektelast.

1.Lyu N, Wang X, Li J-B et al. Arterial chemotherapy of oxaliplatin plus fluorouracil versus sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma: a biomolecular exploratory, randomized, phase III trial (FOHAIC-1). J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The phase 3 FOHAIC-1 trial at Sun Yat-sen University (Guangzhou, China) compared hepatic arterial infusion of fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (HAIC-FO) versus sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma. HAIC-FO achieved better survival outcomes than sorafenib, even among patients with high intrahepatic disease burden.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren