Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van checkpointblokkade voor niet-eerder behandeld niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2019-09-30 12:57   ( Nieuws )

Dr. Matthew HellmannIn een eerdere studie is gezien dat de combinatie van nivolumab plus ipilimumab voor gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom resulteerde in betere respons dan nivolumab monotherapie. De multinationale fase 3-studie CheckMate 227 heeft nu lange-termijn uitkomsten geïnventariseerd van de combinatie voor gevorderd NSCLC. De studie is gepresenteerd op de Annual Meeting van ESMO in Barcelona. Dr. Matthew Hellmann (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie ook online in The New England Journal of Medicine.1

De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld stadium IV NSCLC met PD-L1 expressie 1% of hoger (n=1189) of PD-L1 expressie lager dan 1% (n=550). De patiënten met tumoren met PD-L1 expressie 1% of hoger werden 1:1:1 gerandomiseerd naar nivolumab plus ipilimumab, alleen nivolumab, of chemotherapie. De patiënten met tumoren met lagere PD-L1 expressie werden 1:1:1 gerandomiseerd naar nivolumab plus ipilimumab, nivolumab plus chemotherapie, of alleen chemotherapie. Het primaire eindpunt van de nu gepresenteerde analyse was overall survival met nivolumab plus ipilimumab vergeleken met chemotherapie in patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger.

Onder patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger was de mediane OS 17,1 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 14,9 maanden met chemotherapie (p=0,007), met twee-jaars OS van 40,0% versus 32,8%. De mediane duur van respons was 23,3 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 6,2 maanden met chemotherapie. Ook onder de patiënten met PD-L1 expressie lager dan 1% was checkpointblokkade geassocieerd met OS-profijt, met een mediane OS van 17,2 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 12,2 maanden met chemotherapie. Onder alle patiënten in de studie was de mediane OS 17,1 maanden met nivolumab plus ipilimumab versus 13,9 maanden met chemotherapie. Het percentage patiënten met graad 3 of 4 treatment-related adverse events was 32,8% in de arm met nivolumab plus ipilimumab en 36,0% in de arm met chemotherapie.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns behandeling van stadium IV NSCLC met nivolumab plus ipilimumab resulteerde in langere OS dan chemotherapie, ongeacht het niveau van PD-L1 expressie.

1.Hellmann MD, Paz-Ares L, Berabe Caro R et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CheckMate 227 found that among patients with stage IV or recurrent NSCLC, first-line treatment with nivolumab plus ipilimumab resulted in longer overall survival than did chemotherapy, independent of the PD-L1 expression.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren