Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van chemoradiotherapie met cisplatine versus cetuximab voor locoregionaal-gevorderd HNSCC


Chirurgie gecombineerd met radiotherapie (RT) is de geprefereerde behandeling voor lokaal-gevorderd squameus celcarcinoom van hoofd en hals (HNSCC). In veel gevallen is chirurgie echter niet mogelijk of niet wenselijk, en wordt gekozen voor definitieve RT. Toevoeging van concomitant cisplatine aan RT is geassocieerd met verbetering van de overleving. De multicenter fase 3-studie ARTSCAN III in Zweden heeft toevoeging van cisplatine aan RT vergeleken met toevoeging van het EGFR-antilichaam cetuximab aan RT. Dr. Maria Gebre-Medhin (Universiteit van Lund) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar cetuximab 400 mg/m2 één week voor de start van RT gevolgd door 250 mg/m2 eens per week, of cisplatine 40 mg/m2 eens per week tijdens RT. De RT was 68,0 Gy naar de primaire tumor, en patiënten met T3 of T4 tumoren werden ook gerandomiseerd naar 68,0 Gy versus 73,1 Gy. Het primaire eindpunt was overall survival; een secundair eindpunt was locoregionale controle. Nadat op het ESTRO-congres 2017 resultaten van een retrospectieve studie waren gepresenteerd die wezen op een mogelijk slechtere ziektecontrole met cetuximab dan met cisplatine besloot het Independent Safety Monitoring Committee van ARTSCAN III een interimanalyse uit te voeren. De inclusie werd na de interimanalyse voortijdig gesloten.

Onder de 298 patiënten was de drie-jaars OS 88% in de RT plus cisplatinegroep versus 78% in de RT plus cetuximabgroep (HR 1,63; p=0,086). De drie-jaars cumulatieve incidentie van locoregionaal falen was 9% in de RT plus cisplatinegroep versus 23% in de RT plus cetuximabgroep (p=0,0036). De cumulatieve incidentie van afstandsfalen verschilde niet tussen beide groepen, en RT-doseringsescalatie voor de T3 of T4 tumoren resulteerde niet in betere lokale controle.

De onderzoekers concluderen dat cetuximab vergeleken met cisplatine, toegevoegd aan RT voor locoregionaal-gevorderd HNSCC, resulteerde in slechtere locoregionale controle.

1.Gebre-Medhin M, Brun E, Engström P et al. ARTSCAN III: a randomized phase III study comparing chemoradiotherapy with cisplatine versus cetuximab in patients with locoregionally advanced head and neck squamous cell cancer. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 study ARTSCAN III in Sweden compared radiotherapy plus concomitant cisplatin versus radiotherapy plus concomitant cetuximab for locoregionally advanced HNSCC. Three-year OS was 88% in the cisplatin group versus 78% in the cetuximab group, and the three-year cumulative incidence of locoregional failure was 9% versus 23%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren