Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van durvalumab met of zonder tremelimumab in derde of latere lijn voor mNSCLC

(0)2020-02-21 15:58   ( Nieuws )

Prof. David PlanchardIn veel patiënten met metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom (mNSCLC) wordt na eerste- en tweedelijns behandeling ziekteprogressie gezien. Er is behoefte aan meer behandelopties voor deze patiënten. De multinationale fase 3-studie ARCTIC onderzocht de waarde van durvalumab met of zonder tremelimumab als derde- of laterelijns behandeling voor mNSCLC. Prof. David Planchard (Institut Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren de studie online in Annals of Oncology.1

ARCTIC omvatte twee onafhankelijke substudies. Studie A includeerde 126 patiënten met PD-L1 expressie door tenminste 25% van de tumorcellen. Deze patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar ten hoogste 12 maanden durvalumab 10 mg/kg iedere twee weken of standard of care (SoC). In deze studie was de mediane overall survival 11,7 maanden met durvalumab versus 6,8 maanden met SoC (HR 0,63; 95%-bti 0,42-0,93) en de mediane progressievrije overleving 3,8 maanden met durvalumab versus 2,2 maanden met SoC (HR 0,71; 95%-bti 0,49-1,04).

Studie B includeerde 469 patiënten met PD-L1 expressie door minder dan 25% van de tumorcellen. Deze patiënten werden 3:2:2:1 gerandomiseerd naar durvalumab plus tremelimumab, SoC, durvalumab monotherapie, of tremelimumab monotherapie. In deze studie was de mediane OS numeriek maar niet statistisch significant beter met de combinatie dan met SoC, en was de mediane PFS gelijk voor beide groepen. De adverse events met durvalumab en tremelimumab waren consistent met wat in eerdere studies is gezien.

De onderzoekers concluderen dat in zwaar-voorbehandelde patiënten met mNSCLC de combinatie van durvalumab en tremelimumab vergeleken met SoC resulteerde in significant betere OS en klinisch-relevant betere PFs onder patiënten met PD-L1 expressie door tenminste 25% van de tumorcellen. Onder patiënten met PD-L1 expressie door minder dan 25% van de tumorcellen resulteerde de combinatie in numeriek betere OS.

1.Planchard D, Reinmuth N, Orlov S et al. ARCTIC: durvalumab with or without trememlimumab as third-line or later treatment for metastatisc non-small cell lung cancer. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study ARCTIC evaluated durvalumab with or without tremelimumab as third or later line treatment for metastatic non-small cell lung cancer. Durvalumab monotherapy compared with standard of care resulted in significantly better OS in patients with at least 25% tumor cells expressing PD-L1. Durvalumab plus tremelimumab compared with SoC resulted in numerically better OS and PFS in patients with less than 25% of tumor cells expressing PD-L1. Safety profiles of durvalumab and tremelimumab were consistent with previous studies.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren