Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van duvelisib versus ofatumumab voor recidiverend of refractair CLL of SLL

(0)2018-10-05 15:00   ( Nieuws )

Dr. Ian FlinnActivering van PI3K γ,δ-signalering kan proliferatie van B-cellen activeren. Duvelisib, ook bekend als IPI-145, is een orale remmer van PI3K-γ en PI3K-δ. In een fase 1-studie is klinisch relevante activiteit van duvelisib gezien voor de B-cel maligniteiten CLL en SLL. De multinationale fase 3-studie DUO vergeleek duvelisib met de goedgekeurde behandeling ofatumumab voor recidiverend of refractair CLL/SLL. Dr. Ian Flinn (Sarah Cannon Research Institute, Nashville TN) en collega’s publiceren de studie online in Blood.1

De studie, uitgevoerd in 62 centra in elf landen, includeerde patiënten die mediaan twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen. Ze werden gerandomiseerd naar oraal duvelisib 25 mg tweemaal daags (n=160) of intraveneus ofatumumab (n=159). Het primaire eindpunt van de studie was centraal- beoordeelde progressievrije overleving. De mediane follow-up was 22,4 maanden. De mediane PFS was 13,3 maanden met duvelisib versus 9,9 maanden met ofatumumab (HR 0,52; p<0,0001). De PFS was ook beter met duvelisib dan ofatumumab in de hoog-risico subgroep met del(17p) en/of TP53-mutaties (HR 0,40; p=0,0002). Ook de overall response rate was hoger met duvelisib dan met ofatumumab (74% versus 45%; p<0,0001). De meest-gerapporteerde adverse events waren diarree, neutropenie, pyrexie, misselijkheid, anemie, en hoest in de duvelisib-arm versus neutropenie en infusiereacties in de ofatumumab-arm.

De onderzoekers concluderen dat duvelisib vergeleken met ofatumumab resulteerde in betere PFS en ORR in patiënten met recidiverend of refractair CLL of SLL.

1.Flinn IW, Hillmen P, Montillo M et al. The phase 3 DUO trial: duvelisib versus ofatumuab in relapsed and refractory CLL/SLL. Blood 2018; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study DUO compared duvelisib with ofatumumab for relapsed or refractory CLL/SLL. The duvelisib group had significantly better progression-free survival and overall response rate than the ofatumumab group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren