Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van eenmaal versus tweemaal daags concurrente chemoradiotherapie voor beperkt-stadium SCLC

(0)2017-06-20 10:00   ( Nieuws )

Tags

CONVERT-studie  

Prof. Corinne Faivre-FinnConcurrente chemoradiotherapie met tweemaal-daags RT is de standaard van zorg voor beperkt-stadium kleincellig longcarcinoom, maar er is geen consensus over het optimale RT-schema. De fase 3-studie CONVERT vergeleek een eenmaal-daags met een tweemaal-daags RT-schema. Prof. Corinne Faivre-Finn (The University of Mancester UK) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

CONVERT werd uitgevoerd in 73 centra in acht landen. De deelnemers waren volwassen patiënten met beperkt-stadium SCLC, ECOG performance status 0-2, en adequate longfunctie. Ze kregen vier tot zes drie-weekse cycli chemotherapie (cisplatine-etoposide) en werden gerandomiseerd naar 45 Gy in dertig tweemaal-daagse fracties (van 1,5 Gy) over negentien dagen (n=274) of 66 Gy in drieëndertig eenmaal-daagse fracties (2 Gy) over vijfenveertig dagen (n=274). De RT begon in beide armen op dag 22 na het begin van de CT. Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. Een OS-verschil van 12% na twee jaar was het geprespecificeerde superioriteitscriterium voor het eenmaal-daagse over het tweemaal-daagse schema.

De follow-up was mediaan 45 maanden. De mediane OS was 30 maanden in de tweemaal-daagse arm versus 25 maanden in de eenmaal-daagse arm (HR voor overlijden in de eenmaal-daagse arm 1,18; p=0,14). De twee-jaars OS was 56% in de tweemaal-daagse arm versus 51% in de eenmaal-daagse arm. Het meest-gerapporteerde graad 3 en 4 adverse event was neutropenie (74% versus 65%); het optreden van andere toxiciteiten verschilde niet tussen beide armen. Elf patiënten overleden aan behandelings-gerelateerde oorzaken (drie in de tweemaal-daagse arm en acht in de eenmaal-daagse arm).

De onderzoekers concluderen dat de OS-uitkomsten niet verschilden tussen beide armen, en dat ook de toxiciteit vergelijkbaar was (en lager dan verwacht). De studie was echter opgezet om superioriteit van de eenmaal-daagse RT aan te tonen, en had niet voldoende statistisch vermogen om equivalentie van beide regimes te demonstreren. De implicatie is dat tweemaal-daagse RT in deze setting de standaard van zorg dient te blijven.

1. Faivre-Finn C, Snee M, Ashcroft L et al. Concurrent once-daily versus twice-daily chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer (CONVERT): an open-label, phase 3, randomised, superiority trial. Lancet Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren