Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van eerstelijns atezolizumab plus bevacizumab versus sunitinib voor metastatisch niercelcarcinoom

(0)2019-05-10 14:58   ( Nieuws )

Dr. Brian RiniSunitinib is een standaard-behandeling voor niet-eerder behandeld metastatisch niercelcarcinoom (mRCC). De multinationale fase 3-studie IMmotion151 vergeleek eerstelijns atezolizumab plus bevacizumab met sunitinib voor mRCC. Dr. Brian Rini (Taussig Cancer Institute, Cleveland OH) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

IMmotion151 werd uitgevoerd in 152 centra in 21 landen. De studie includeerde 915 patiënten met heldercellig of sarcomatoïd mRCC, onder wie 362 (40%) met PD-L1 positieve ziekte. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar intraveneus atezolizumab 1200 mg plus bevacizumab 15 mg/kg iedere drie weken (n=454) of oraal sunitinib 50 mg eenmaal daags gedurende vier van iedere zes weken (n=461). Co-primaire eindpunten waren lokaal-beoordeelde progressievrije overleving in de groep patiënten met PD-L1 positieve ziekte, en overall survival in de gehele studiepopulatie.

De mediane follow-up voor de PFS-analyse was 15 maanden. In de PD-L1 positieve subgroep was de mediane PFS 11,2 maanden met atezolizumab plus bevacizumag versus 7,7 maanden met sunitinib (HR 0,74; p=0,0217). De mediane follow-up bij interim OS-analyse was 24 maanden. In de gehele studiepopulatie was voor atezolizumab plus bevacizumab versus sunitinib de OS-HR 0,93 (95%-bti 0,76-1,14). Behandelings-gerelateerde graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 40% van de patiënten met atezolizumab plus bevacizumab versus 54% van de patiënten met sunitinib; discontinuering van de behandeling vanwege AEs kwam voor in 5% met atezolizumab plus bevacizumab versus 8% met sunitinib.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns atezolizumab plus bevacizumab vergeleken met sunitinib voor mRCC resulteerde in langere PFS in de PD-L1 positieve populatie en in minder toxiciteit in de gehele populatie. Voor het beoordelen van de impact van beide behandelingen op OS is langere follow-up vereist.

1.Rini BI, Powles T, Atkins MB et al. Atezolizumab plus bevacizumab versus sunitinib in patients with previously untreated metastatic renal cell carcinoma (IMmotion151): a multicentre, open-label, phase 3, randomised controlled trial. Lancet 2019; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study IMmotion151 compared atezolizumab plus bevacizumab versus sunitinib for previously untreated mRCC. The median PFS in the PD-L1 positive subgroup was 11.2 months with atezolizumab plus bevacizumab versus 7.7 months with sunitinib (HR 0.74; p=0.0217). The OS data were not mature.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren