Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van eerstelijns carboplatine-paclitaxel-bevacizumab met of zonder nivolumab voor gevorderd nsqNSCLC


Prof. Kazuhiko NakagawaDe waarde van imuuntherapie in combinatie met gerichte therapie en cytotoxische chemotherapie voor gevorderd niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom (nsqNSCLC) is niet duidelijk. De multinationale fase 3-studie TASUKI-52 evalueerde toevoegen van nivolumab aan carboplatine-paclitaxel-bevacizumab voor gevorderd nsqNSCLC. Prof. Kazuhiko Nakagawa (Kindai Universiteit, Osaka) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie in Annals of Oncology.1

TASUKI-52 werd uitgevoerd in Japan, Taiwan, en Zuid-Korea. De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld stadium IIIB/IV of recidiverend nsqNSCLC zonder sensitiserende veranderingen in EGFR, ALK, of ROS1. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar ten hoogste zes drie-weekse cycli carboplatine-paclitaxel-bevacizumab met nivolumab (n=273) of placebo (n=275), gevolgd door bevacizumab met nivolumab of placebo tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde progressievrije overleving.

De interimanalyse werd uitgevoerd na mediaan 13,7 maanden follow-up. De mediane PFS was 12,1 maanden in de nivolumab-arm versus 8,1 maanden in de placebo-arm (HR 0,56; p<0,0001). Het profijt van nivolumab werd gezien ongeacht de PD-L1 expressie van de tumoren. Centraal-beoordeelde objectieve respons werd gezien in 61,5% van de patiënten in de nivolumab-arm en 50,0% van de patiënten in de placebo-arm. Er waren tussen de armen geen significante verschillen in de incidentie van graad 3 of 4 treatment-related adverse events. Graad 5 TRAEs werden gezien in vijf patiënten in de nivolumab-arm en vier patiënten in de placebo-arm.

De onderzoekers concluderen dat het TASUKI-52 regime met nivolumab dient te worden gezien als een nieuwe behandelstrategie voor niet-eerder behandeld gevorderd nsqNSCLC.

1.Sugawara S, Lee J-S, Kang J-H et al. Nivolumab with carboplatin, paclitaxel, and bevacizumab for first-line treatment of advanced non-squamous non-small cell lung cancer. Ann Oncol 2021.06.004

Summary: The phase 3 TASUKI-52 study in Japan, Taiwan, and South Korea randomized patients with previously untreated stage IIIB/IV non-squamous NSCLC without sensitizing EGFR, ALK, or ROS1 alterations to up to six cycles of nivolumab-carboplatin-paclitaxel- bevacizumab or placebo-carboplatin-paclitaxel-bevacizumab, followed by nivolumab-bevacizumab or placebo-bevacizumab until progression or unacceptable toxicity. Interim analysis after median follow-up of 13.7 months found median PFS 12.1 months in de nivolumab arm versus 8.1 months in de placebo arm (HR 0.56; p<0.0001). The incidence of grade 3 to 5 treatment-related adverse events was comparable between arms.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren