Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van eerstelijns lenvatinib versus sorafenib voor niet-resectabel levercelcarcinoom

(0)2017-05-31 14:49   ( Nieuws )

Tags

uHCC  

Prof. Ann-Lii ChengSorafenib is de enige geregistreerde behandeling voor niet-resectabel levercelcarcinoom (uHCC), en er is behoefte aan nieuwe opties. Lenvatinib is een remmer van VEGFR 1-3, FGFR 1-4, PDGFRα, RET en KIT. In een fase 2-studie is activiteit van lenvatinib gezien in uHCC-patiënten. Prof. Ann-Lii Cheng (Nationale Universiteit van Taiwan, Taipeh) en collega’s hebben een multinationale fase 3-studie uitgevoerd van eerstelijns lenvatinib versus sorafenib voor uHCC. De open-label noninferiority studie werd uitgevoerd in elf landen in Azië, Europa, en Noord-Amerika. Cheng zal de studie presenteren op de Annual Meeting van ASCO in Chicago, die komende zaterdag begint.1

Deelnemers aan de studie waren patiënten met uHCC, tenminste één meetbare target-laesie, BCLC-stadium B of C, Child-Pugh klasse A, ECOG performance status 0 of 1, en zonder geschiedenis van systemische therapie. Ze werden gerandomiseerd naar lenvatinib (afhankelijk van het lichaamsgewicht 8 of 12 mg eenmaal daags; n=478) of sorafenib (400 mg tweemaal daags; n=476). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De mediane OS was 13,6 maanden met lenvatinib versus 12,3 maanden met sorafenib (HR 0,92; 95%-bti 0,79-1,06). De mediane progressievrije overleving was 7,4 maanden met lenvatinib versus 3,7 maanden met sorafenib (HR 0,66; 95%-bti 0,57-0,77). Objectieve respons werd gezien in 24% van de patiënten in de lenvatinib-arm versus 9% van de patiënten in de sorafenib-arm. Het optreden van treatment-emergent adverse events was niet significant verschillend tussen beide armen. Discontinuering wegens TEAEs was noodzakelijk in 13% van de patiënten in de lenvatinib-arm versus 9% van de patiënten in de sorafenib-arm.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns lenvatinib voor uHCC niet-inferieur is aan sorafenib, en resulteert in statistisch significante en klinische relevante verbeteringen van OS, PFS, en ORR.

1.Cheng A-L et al. ASCO Annual Meeting 2017; abstr. 4001

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren