Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van eerstelijns masitinib plus gemcitabine voor lokaal-gevorderd of metastatisch pancreascarcinoom met pijn


Dr. Joël EzenfisMasitinib is een small molecule geneesmiddel dat gericht is op activiteit van mestcellen en macrofagen in de micro-omgeving van de tumor. De Franse fase 3-studie AB12005 heeft masitinib plus gemcitabine vergeleken met placebo plus gemcitabine voor patiënten met pijnklachten van lokaal-gevorderd of metastatisch pancreascarcinoom (LAPC/mPC). Pijn wordt gezien als criterium voor ten dele door pro-tumorale immuunrespons gedreven pancreascarcinoom. Dr. Joël Ezenfis (Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Essonnes) presenteert de studie volgende week op de virtuele Annual Meeting van ASCO.1

AB12005 includeerde patiënten met niet-resectabel chemotherapie-naïef LAPC of mPC met geassocieerde pijn (baseline VAS >20 en/of tenminste 1 mg/kg per dag opioïde-analgetica) en een ECOG performance status 2 of beter. De 92 patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar oraal masitinib 6 mg/kg per dag plus standaard gemcitabine (MAS-GEM groep; n=62) of placebo plus gemcitabine (PBO-GEM groep; n=30). Het primaire eindpunt was overall survival.

De mediane OS was 13,0 maanden in de MAS-GEM groep versus 11,2 maanden in de PBO-GEM groep (HR 0,46; p=0,0047). Het twaalf-maands OS-percentage was 53,2% met MAS-GEM versus 33,9% met PBO-GEM, en het achttien-maands OS-percentage was 40,0% met MAS-GEM versus 10% met PBO-GEM. De mediane progressievrije overleving was 1,8 maanden langer in de MAS-GEM groep dan in de PBO-GEM groep. MAS-GEM werd goed verdragen, zonder tekenen van extra toxiciteit door MAS. Het percentage patiënten met tenminste één adverse event of een ernstige AE was 96,3% en 19,1% met MAS-GEM versus 99,3% en 21,3% met PBO-GEM.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie MAS-GEM een nieuwe eerstelijns optie kan zijn voor LAPC/mPC met geassocieerde pijn.

1.Ezenfis J et al. ASCO Annual Meeting 2021; abstr. 4018

Summary: The French phase 3 study AB12005 compared first-line masitinib plus gemcitabine versus placebo plus gemcitabine for unresectable locally advanced or metastatic pancreatic cancer with associated pain. Median overall survival was significantly better with MAS-GEM compared with PBO-GEM (HR 0.46; p=0.007). After 18 months 40% of patients in the MAS-GEM group were alive versus 10% of patients in the PBO-GEM group. MAS-GEM was well tolerated with no sign of add-on toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren