Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van geautomatiseerde verwerking van patiënt-gerapporteerde AEs van chemotherapie

(0)2021-01-11 14:00   ( Nieuws )

Prof. Galina VelikovaElectronic patient self-Reporting of Adverse events: Patient Information and aDvice (eRAPID) is een online eHealth systeem waarmee patiëntenhun symptomen tijdens behandeling van maligniteiten kunnen rapporteren, en dat geautomatiseerd ernst-afhankelijk advies geeft voor zelf-management van de klachten of medisch contact, en dat de klachten opslaat in digitale patiëntendossiers. Een fase 3-studie van de University of Leeds (UK) heeft eRAPID geëvalueerd in een patiëntenpopulatie die grotendeels met curatieve intentie behandeld werd. Prof. Galina Velikova en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1


De studie includeerde patiënten met colorectaalcarcinoom, mammacarcinoom, of gynecologische maligniteiten. De patiënten werden gerandomiseerd naar gebruikelijke zorg (UC) of UC plus eRAPID (wekelijkse online rapportage van symptomen gedurende achttien weken). Primaire uitkomst van de studie was symptoomcontrole, bepaald met de FACT Physical Well Being (PWB) vragenlijst na zes, twaalf, en achttien weken. Secundaire uitkomsten waren verloop van het zorgproces (ziekenhuisopname en toediening van de chemotherapie), self-efficacy van de patiënten, en algemene kwaliteit van leven (FACT-General, EQ5D-VAS, en EORTC QLQ-C30 summary score).

Onder de 690 patiënten die in aanmerking kwamen stemden 508 in met deelname aan de studie (73,6%). De eRAPID-groep vergeleken met de UC-groep had beter fysiek welzijn na zes (p=0,028) en twaalf (p=0,039) weken, en geen verschil na achttien weken (p=0,69). Na twaalf weken hadden minder patiënten in de eRAPID-groep (47%) dan in de UC-groep (56%) klinisch relevante achteruitgang van fysiek welzijn; na zes weken was op dit punt er profijt van eRAPID onder de patiënten met niet-metastatische ziekte (p=0,0426) maar niet onder de patiënten met metastatische ziekte. Er waren geen verschillen tussen de eRAPID-groep en de UC-groep qua ziekenhuisopname en toediening van chemotherapie. Na achttien weken hadden de eRAPID-patiënten betere self-efficacy (p=0,007) en betere scores op EQ5D-VAS (p=0,009). De gemiddelde compliantie met wekelijks rapporteren van de symptomen was 64,7%.

De onderzoekers concluderen dat de eRAPID-interventie resulteerde in beter fysiek welzijn na zes en twaalf weken en betere self-efficacy na achttien weken.

1.Absolom K, Warrington L, Hudson E et al. Phase III randomized controlled trial of eRAPID: eHealth intervention during chemotherapy. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 3 study at the University of Leeds (UK) found that real-time monitoring with electronic patient-reported outcomes improved physical well-being at 6 and 12 weeks and self-efficacy at 18 weeks in a population of colorectal, breast, or gynecological cancers undergoing treatment predominantly with curative intent, without increasing hospital workload.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren