Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van hypogefractioneerde versus standaard-gefractioneerde radiotherapie voor EBC of DCIS


Prof. Birgitte OffersenEr is geen duidelijkheid over het risico van borst-induratie na hypogefractioneerde radiotherapie na borstsparende chirurgie (BCS) voor vroeg-stadium mammacarcinoom (EBC) of DCIS. De Deense fase 3-studie DBCG HYPO heeft het risico van induratie geïnventariseerd na standaard-behandeling versus hypogefractioneerde behandeling. Prof. Birgitte Offersen (Universiteit van Aarhus) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

DBCG HYPO werd uitgevoerd in acht centra in Denemarken. Tussen begin 2009 en eind 2014 includeerde de studie 1854 patiënten, ouder dan 40 jaar, die BCS hadden ondergaan voor kliernegatief EBC (n=1608) of DCIS (n-246). De patiënten werden gerandomiseerd naar 50 Gy in 25 fracties (n=937) of 40 Gy in 15 fracties (n=917). Het primaire eindpunt van de studie was graad 2 of 3 induratie na drie jaar, onder veronderstelling van noninferioriteit van hypogefractioneerde behandeling voor het eindpunt locoregionaal recidief.


Het percentage patiënten met induratie na drie jaar was 11,8% in de 50-Gy groep versus 9,0% in de 40-Gy groep (verschil -2,7%; 95%-bti -5,6 tot +0,2; p=0,07). Systemische behandeling en RT-boost resulteerden niet in hoger risico van induratie. Telangiëctasie, dyspigmentatie, scar appearance, oedeem, en pijn waren infrequent, en er waren geen belangrijke verschillen voor kosmetische resultaten en patiënttevredenheid. Het negen-jaars van locoregionaal recidief was 3,3% in de 50-Gy groep versus 3,0% in de 40-Gy groep (verschil -0,3%; 95%-bti -2,3 tot +1,7), en de negen-jaars overall survival was 93,4% in beide groepen. Voorkomen van stralings-gerelateerde hart- en longziekte was zeldzaam, en niet verschillend tussen beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat matig-hypogefractioneerde radiotherapie voor kliernegatief EBC of DCIS niet resulteerde in meer borst-induratie dan standaard-gefractioneerde therapie. Andere effecten op normale weefsels waren infrequent, en niet slechter in de hypogefractioneerde groep. Het negen-jaars risico van locoregionaal recidief was laag.

1.Offersen BV, Alsner J, Nielsen HM et al. Hypofractionated versus standard fractionated radiotherapy in patients with early breast cancer or ductal carcinoma in situ in a randomized phase III trial: the DBCG HYPO trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The Danish phase 3 DBCG HYPO study found that after breast conserving surgery for node-negative early breast cancer or DCIS moderately hypofractionated RT (40 Gy in 15 fractions) did not increase the risk of breast induration compared with standard fractionated RT (50 Gy in 25 fractions). The 9-year locoregional recurrence risk was low (3.3% in the 50-Gy group versus 3.0% in the 40-Gy group; NS) and the 9-year overall survival was 93.4% in both groups..

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren