Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van laparoscopie-geassisteerde versus open distale gastrectomie voor stadium 1A-1B maagcarcinoom


Prof. Hitoshi KataiLaparoscopie-geassisteerde distale gastrectomie (LADG) wordt in toenemende mate gebruikt als alternatief voor open distale gastrectomie (ODG) voor maagcarcinoom. De Japanse fase 3-studie JCOG0912 onderzocht de niet-inferioriteit van LADG vergeleken met ODG. Prof. Hitoshi Katai (Nationaal Kankercentrum Ziekenhuis, Tokio) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1JCOG0912 werd uitgevoerd in 33 centra in Japan. De studie includeerde 921 patiënten met klinisch stadium 1 maagadenocarcinoom (T1N0, T1N1, of T2[MP]N0) in het middelste of laagste derde deel van de maag, ECOG performance status 0 of 1, leeftijd twintig tot en met tachtig jaar, en een BMI lager dan 30 kg/m2. De patiënten werden gerandomiseerd naar LADG (n=462) of ODG (n-459). Het primaire eindpunt was recidiefvrije overleving, met een niet-inferioritieitsmarge (LADG versus ODG) van HR 1,54. De vijf-jaars RFS was 95,1% in de LADG-groep versus 94,0% in de ODG-groep, waarmee LADG niet-inferieur was aan ODG (HR 0,84; 90%-bti 0,56-1,27). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse event was darmobstructie, in 1% van de patiënten in de LADG-groep versus 2% in de ODG-groep. Geen van de patiënten overleed aan de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat de studie niet-inferioriteit van LADG vergeleken met ODG heeft aangetoond.

1.Katai H, Mizusawa J, Katayama H et al. Survival outcomes after laparoscopy-assisted distal gastrectomy versus open distal gastrectomy with nodal dissection for clinical stage IA or IB gastric cancer (JCOG0912): a multicentre, non-inferiority, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2019; epub ahead of print

Summary: The Japanese phase 3 study JCOG0912 found that laparoscopy-assisted distal gastrectomy was non-inferior to open distal gastrectomy for clinical stage I gastric cancer in terms of relapse-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren