Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie versus alleen chemotherapie voor NSCLC


Dr. Patrick FordeChirurgie voor niet-metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom kan curatief zijn, maar in tot 80% van de patiënten wordt na verloop van tijd recidief gezien. Neoadjuvante of adjuvante chemotherapie wordt aanbevolen voor patiënten met hoog risico van recidief, maar het profijt is bescheiden. De multinationale fase 3-studie CheckMate 816 heeft de waarde van neoadjuvante combinatie van nivolumab met platina-doublet chemotherapie voor resectabel NSCLC onderzocht. Dr. Patrick Forde (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, Baltimore MD) presenteert de studie vandaag op de virtuele Annual Meeting van AACR.1

De studie includeerde 358 patiënten met stadium IB tot en met IIIA resectabel NSCLC zonder bekende veranderingen in EGFR of ALK, en een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden (gestratificeerd naar stadium, PD-L1 expressie, en geslacht) gerandomiseerd naar drie cycli nivolumab 360 mg plus platina-doublet chemotherapie iedere drie weken (n=179) of alleen platina-doublet chemotherapie (n=179), gevolgd door chirurgie. Primaire eindpunten waren centraal geblindeerd beoordeelde pCR, gedefinieerd als geen viabele tumorcellen in geresecteerde long en lymfeklieren, en gebeurtenisvrije overleving. De nu gepresenteerde resultaten hebben betrekking op het eindpunt pCR.

In de ITT-populatie werd pCR gezien in 24,0% van de patiënten in de nivolumab plus chemotherapiegroep versus 2,2% van de patiënten in de alleen-chemotherapiegroep (OR 13,94; p<0,0001). Het pCR-profijt met nivolumab werd gezien in alle subgroepen. Ook majeure pathologische respons (ten hoogste 10% viabele tumorcellen in long en lymfeklieren) was meer frequent met nivolumab plus chemotherapie dan met alleen chemotherapie (36,9% versus 8,9%), evenals ORR (53,6% versus 27,4%) en radiografische downstaging (30,7% versus 23,5%). Definitieve chirurgie kon worden uitgevoerd in 83,2% versus 75,4%. Chirurgie werd gecanceld in twee patiënten in elk van beide groepen wegens adverse events en in 12 versus 17 patiënten wegens progressie. Graad 3 of 4 TRAEs werden gezien in 33,5% versus 36,9%, en graad 3 of 4 chirurgie-gerelateerde AE in 11,4% versus 14,8%.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van nivolumab aan neoadjuvante platina-doublet chemotherapie voor resectabel NSCLC resulteerde in significante verbetering van het percentage patiënten met centraal geblindeerd beoordeelde pCR.

1.Forde PM. AACR Annual Meeting 2021; abstr. CT003

Summary: The multinational phase 3 CheckMate 816 study evaluated neoadjuvant combination of nivolumab plus platinum-doublet chemotherapy versus chemotherapy alone for resectable stage IB-IIIA NSCLC. The study met its primary pCR endpoint, with pCR in 24.0% of patients in the nivolumab plus chemotherapy arm versus 2.2% of patients in the chemotherapy alone arm (OR 13.94; p<0.0001). Addition of nivolumab to chemotherapy did not decrease resectability.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren