Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van optimale neoadjuvante chemotherapie voor hoog-risico wekedelensarcoom


Prof. Alessandro GronchiStandaard neoadjuvante chemotherapie voor hoog-risico wekedelensarcoom (STS) is anthracycline plus ifosfamide (A+I). Een multinationale fase 3-studie heeft A+I vergeleken met op histologie afgestemde (HT) neoadjuvante chemotherapie voor gelokaliseerd hoog-risico STS van een extremiteit of de rompwand. Prof. Alessandro Gronchi (Istituto Nazionale dei Tumori, Milaan) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie werd uitgevoerd door sarcoomonderzoeksgroepen in Italië, Spanje, Frankrijk, en Polen. De studie includeerde patiënten met vijf histologische subtypen: hooggradig myxoïd liposarcoom (HG-MLPS), leiomysarcoom (LMS), synoviaal sarcoom (SS), maligne perifere zenuwschachttumor (MPNST), en niet-gedifferentieerd pleomorf sarcoom (UPS). De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar drie cycli A+I of HT. De HT-regimes waren trabectedine voor HG-MLPS, gemcitabine plus dacarbazine voor LMS, hoge-dosering verlengde-infusie ifosfamide voor SS, etoposide plus ifosfamide voor MPNST, en gemcitabine plus docetaxel voor UPS. Het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving.

De studie randomiseerde 97 patiënten met UPS, 65 met HG-MLPS, 70 met SS, 27 met MPNST, en 28 met LMS. Na mediaan 52 maanden follow-up was de geprojecteerde vijf-jaars DFS 55% met A+I versus 47% met HT (p=0,323). De geprojecteerde vijf-jaars overall survival was 76% met A+I versus 66% met HT (p=0,018). Er waren geen behandelings-gerelateerde gevallen van overlijden.

De onderzoekers concluderen dat HT, vergeleken met A+I, niet resulteerde in betere DFS of OS. A+I blijft het standaard neoadjuvante chemotherapieregime voor hoog-risico STS.

1.Gronchi A, Palmerini E, Quaggliuolo V et al. Neoadjuvant chemotherapy in high-risk soft tissue sarcomas: final results of a randomized trial from Italian (ISG), Spanish (GEIS), Frnech (FSG), and Polish (PSG) sarcoma groups. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational phase 3 study compared histology-tailored versus standard anthracycline-iphosphamide neoadjuvant chemotherapy for localized high-risk soft tissue sarcoma of an extremity or the trunk wall. HT was not associated aith better DFS or OS, suggesting that A+I should remain the regimen for neoadjuvant therapy for high-risk STS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren