Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van post-reïnductie blinatumomab versus chemotherapie voor eerste-relapse B-ALL in kinderen en AYAs


Dr. Patrick BrownEerste relapse van B-ALL in kinderen en AYAs is een aanzienlijk klinisch probleem met hoge percentages patiënten met volgende relapse en overlijden na conventionele behandeling. Allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHSCT) wordt gezien als de voorkeursbehandeling in deze populatie, maar veel patiënten komen niet aan alloHSCT toe vanwege adverse events van chemotherapie of het niet bereikten van MRD-negatieve tweede remissie die geassocieerd is met optimale uitkomsten van alloHSCT. De multicenter fase 3-studie AALL1331 van de Children’s Oncology Group vergeleek het bispecifieke anti-CD3-CD19 antilichaam blinatumomab met standaard-chemotherapie voor intermediair- of hoog-risico (IR/HR) eerste-relapse B-ALL in patiënten in de leeftijd van één tot en met dertig jaar. Dr. Patrick Brown (Johns Hopkins University, Baltimore MD) presenteert de studie vandaag op de Annual Meeting van ASH in Orlando.1

De studie includeerde 208 patiënten, die werden gerandomiseerd naar standaard-chemotherapie (n= 103; arm A) of blinatumomab (n=105, arm B). De baseline kenmerken van beide groepen waren in evenwicht. Het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving. De figuur laat zien dat na mediaan 1,4 jaar follow-up de DFS superieur was met blinatumomab vergeleken met chemotherapie (twee-jaars DFS 41,0 ± 6,2% in arm A versus 59,3 ± 5,4% in arm B; p=0,05). Ook de twee-jaars overall survival was superieur met blinatumomab vergeleken met chemotherapie (twee-jaars OS 59,2 ± 6,0% in arm A versus 79,4 ± 4,5% in arm B). De met blinatumomab samenhangende AEs (CRS en neurotoxiciteit) resolveerden volledig. Van de patiënten in arm A onderging 45% alloHSCT; van de patiënten in arm B 73% (p<0,0001).

De onderzoekers concluderen dat blinatumomab superieur was aan standaard-chemotherapie als post-reïnductie consolidatie voorafgaand aan alloHSCT voor IR/HR eerste-relapse B-ALL in kinderen en AYAs.

1.Brown PA et al. ASH Annual Meeting 2019; abstr. LBA-1

Summary: The Children's Oncology Group phase 3 trial AALL1331 compared post-reinduction consolidation blinatumomab versus standard chemotherapy prior to HSCT for intermediate or high risk first relapse of B-ALL in children and AYA patients. The study found superior efficacy of blinatumomab (arm B) compared to standard chemotherapy (arm A).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren