Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van ramucirumab na sorafenib in patiënten met gevorderd HCC en verhoogd AFP


Prof. Andrew ZhuPatiënten met gevorderd levercelcarcinoom (HCC) en verhoogde alfa-foetoproteïne (AFP)-concentraties hebben een slechte prognose. De multinationale fase 3-studie REACH-2 evalueerde de veiligheid en werkzaamheid van ramucirumab na falen van sorafenib voor gevorderd HCC in patiënten met AFP 400 ng/ml of hoger. Prof. Andrew Zhu (Harvard Medical School, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 92 centra in 20 landen, includeerde volwassen patiënten met BCLC stadium B- of C-ziekte, Child-Pugh klasse A-leverziekte, ECOG performance status 0 of 1, AFP tenminste 400 ng/ml, na eerstelijns sorafenib. Ze werden 2:1 gerandomiseerd naar intraveneus ramucirumab 8 mg/kg iedere twee weken (n=197) of placebo (n=95), beide plus beste ondersteunende zorg. Het primaire eindpunt was overall survival. Na mediaan 7,6 maanden follow-up (IQR 4,0-12,5) was de mediane OS 8,5 maanden met ramucirumab versus 7,1 maanden met placebo (HR 0,710; p=0,0199) en de progressievrije overleving 2,8 maanden met ramucirumab versus 1,6 maanden met placebo (HR 0,452; p<0,0001). Het percentage patiënten met objectieve respons was 5% versus 1% (p=0,1697). De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger behandelings-gerelateerde adverse events waren hypertensie (13% versus 5%), hyponatremie (6% versus 0), en verhoogd aspartaat-aminotransferase (3% versus 5%). Drie patiënten in de ramucirumab-arm overleden aan TRAEs.

De onderzoekers concluderen dat ramucirumab vergeleken met placebo resulteerde in significant langere OS in patiënten met HCC en AFP-concentratie 400 ng/ml of hoger, die eerder sorafenib hadden gekregen. Het veiligheidsprofiel van ramucirumab was manageable. REACH-2 is de eerste positieve fase 3-studie is die is uitgevoerd in een biomarker-geselecteerde HCC-populatie.

1.Zhu AX, Kang Y-K, Yen C-J et al. Ramucirumab after sorafenib in patients with advanced hepatocellular carcinoma an increased α-fetoprotein concentrations (REACH-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study REACH-2 randomised patients with advanced HCC and α-fetoprotein concentrations of at least 400 ng/ml, who had previously received sorafenib, to ramucirumab or placebo. The overall survival was 8.5 months with ramucirumab versus 7.3 months with placebo (HR 0.710; p=0.0199). Ramucirumab was well tolerated, with a manageable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren