Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van sacituzumab govitecan versus versus physician’s choice voor eerder-behandeld mTNBC


Dr. Aditya BardiaStandaard-chemotherapie voor eerder-behandeld metastatisch triple-negatief mammacarcinoom (mTNBC) resulteert in lage objective response rates en korte mediane progressievrije overleving. Sacituzumab govitecan (SG) is een antibody-drug conjugate bestaande uit een anti-Trop2 antilichaam gekoppeld aan de active metaboliet van irinotecan, SN38. Na binding van het antilichaam aan de tumor komt SN38 vrij in de tumorcellen en in de micro-omgeving van de tumor. De fase 3-studie ASCENT heeft SG voor eerder-behandeld mTNBC vergeleken met treatment of physician’s choice (TPC). Dr. Aditya Bardia (Massachusetts General Hospital, Boston) presenteert de studie op de virtuele meeting van ESMO.1

De studie includeerde patiënten met recidiverend of refractair mTNBC na twee of meer eerdere lijnen van behandeling in de gevorderde setting, waaronder tenminste één taxaan. De patiënten werden gerandomiseerd naar intraveneus SG 10 mg/kg op dagen één en acht van drie-weekse cycli of single-agent TPC (capecitabine, eribuline, vinorelbine, of gemcitabine) tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde PFS in de patiënten zonder hersenmetastasen. Secundaire eindpunten waren overall survival, ORR, en veiligheid.

Onder de 529 geïncludeerde patiënten (mediane leeftijd 54 jaar; mediaan 4 eerdere lijnen behandeling) waren er 468 zonder hersenmetastasen. In deze subgroep resulteerde SG (n=235) vergeleken met TPC (n=233) in significant betere mediane PFS (5,6 versus 1,7 maanden; HR 0,41; p<0,0001) en mediane OS (12,1 versus 6,7 maanden; HR 0,48; p<0,0001). De ORR was 35% met SG versus 5% met TPC (p<0,0001). In de veiligheidspopulatie van 482 patiënten die tenminste één dosis van de studiebehandeling kregen (258 SG, 224 TPC) waren de meest-gerapporteerde graad 3 of hoger adverse events neutropenie (51% met SG versus 33% met TPC), diarree (10,5% versus <1%), anemie (8% versus 5%) en febriele neutropenie (6% versus 2%). Er waren geen graad 3 of hoger neuropathie of interstitiële longziekte, en er waren geen graad 5 AEs met SG.

De onderzoekers concluderen dat de studie laat zien dat SG vergeleken met TPC voor eerder-behandeld mTNBC resulteerde in significant betere PFS en OS, met acceptabele veiligheid.

1.Bardia A. ESMO 2020 abstr. LBA17

Summary: The randomized phase 3 ASCENT study found significantly improved PFS and OS with the antibody-drug conjugate sacituzumab govitecan compared with single-agent chemotherapy of physician’s choice for previously treated mTNBC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren