Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van SRS versus WBRT voor patiënten met 4 tot en met 15 hersenmetastasen


Dr. Jing LiStereotactische radiochirurgie (SRS) heeft whole-brain radiation therapy (WBRT) vervangen als geprefereerde behandeling voor patiënten met één tot en met drie hersenmetastasen (BMs). SRS en WBRT zijn nog niet met elkaar vergeleken in patiënten met vier of meer BMs. Een multicenter fase 3-studie in de Verenigde Staten heeft patiënten met vier of meer niet-eerder behandelde BMs gerandomiseerd naar SRS versus WBRT. Dr. Jing Li (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) presenteerde de studie op de virtuele Annual Meeting van ASTRO.1

De studie includeerde 72 niet-melanoom patiënten met vier tot en met vijftien BMs (mediaan acht), die werden gerandomiseerd naar SRS (n=36) of WBRT (n=36). De randomisatie was gestratificeerd naar histologie, aantal lesies, baseline Hopkins Verbal Learning Test – Revised Total Recall (HVLT-R TR)-score, extracraniële ziekte, Karnofsky performance score, en leeftijd. De mediane follow-up was 6,6 maanden (range 0,2-69,8). Primaire eindpunten waren HVLT-R TR en lokale controle (LC) na vier maanden.


Eenendertig patiënten waren evalueerbaar voor HVLT-R TR na vier maanden. De score was in de SRS-groep verbeterd ten opzichte van baseline (toename van z-score met 0,21 ± 0,27) en in de WBRT-groep verslechterd (afname met 0,74 ± 0,0,36; p=0,041). Ook in andere neurocognitieve testen werd gemiddelde verbetering gezien in de SRS-groep versus verslechtering in de WBRT-groep. Gegevens over LC worden nog geanalyseerd; voorlopige analyses wijzen op 100% LC met SRS versus 95,5% met WBRT (p=0,45). De mediane tijd tot afstandsfalen in de hersenen was 4,3 maanden met SRS versus 18,1 maanden met WBRT (p=0,09). De mediane overall survival was 10,4 maanden met SRS versus 8,4 maanden met WBRT (p=0,45).

De onderzoekers concluderen dat in niet-melanoom patiënten met vier tot en met vijftien BMs SRS vergeleken met WBRT geassocieerd was met verlaagd risico van neurocognitieve achteruitgang zonder verslechtering van de OS.

1.Li J et al. ASTRO Annual Meeting 2020; abstr. 41

Summary: A multicenter phase 3 study found that among non-melanoma patients with 4-15 brain metastases, SRS compared with WBRT was associated with reduced risk of neurocognitive deterioration and did not compromise overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren