Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van talazoparib voor gevorderd mammacarcinoom in patiënten met een kiemlijn BRCA-mutatie

(0)2018-08-16 11:57   ( Nieuws )

Dr. Jennifer LittonMaligne cellen met schadelijke mutaties in de genen BRCA1 en BRCA2 zijn deficiënt in het schadeherstelmechanisme van DNA-dubbelstrengsbreuken, zodat ze sterk afhankelijk zijn van de herstelroute voor enkelstrengsbreuken. Deze route wordt gereguleerd door het PARP-enzym. Talazoparib is een sterke remmer van PARP, met in fase 1- en 2 studies activiteit voor gevorderd mammacarcinoom (ABC) in patiënten met een kiemlijn BRCA1/2-mutatie. De fase 3-studie EMBRACA vergeleek de werkzaamheid en veiligheid van talazoparib in patiënten met ABC en een BRCA1/2-mutatie met die van standaard-behandeling. Dr. Jennifer Litton (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie online in The New England Journal of Medicine.1De multinationale studie (145 centra in zestien landen) includeerde 431 volwassen patiënten die ten hoogste drie eerdere cytotoxische lijnen behandeling hadden gekregen. Ze werden 2:1 gerandomiseerd naar talazoparib (1 mg eenmaal daags; n=287) of standaard single-agent therapy of the physician’s choice (capecitabine, eribuline, gemcitabine, of vinorelbine; n=144). Het primaire eindpunt was centraal-beoordeelde progressievrije overleving.

De figuur laat zien dat de mediane PFS significant langer was met talazoparib dan met standaard-therapie (8,6 maanden versus 5,6 maanden; HR 0,54; p<0,001). De overall survival data zijn nog niet matuur. Na 57% van de verwachte OS-gebeurtenissen was de HR voor overlijden 0,76 (p=0,11). De ORR was hoger met talazoparib dan met standaard-therapie (62,6% versus 27,2%; p<0,001).

Hematologische graad 3 of 4 adverse events, vooral anemie, werden gezien in 55% van de patiënten met talazoparib versus 38% van de patiënten met standaard-therapie. Niet-hematologische graad 3 of 4 AEs werden gezien in 32% versus 38%. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten waren beter met talazoparib, zowel voor algemene gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven als voor borstsymptomen.2

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met ABC en een kiemlijn BRCA1/2-mutatie talazoparib vergeleken met standaard-chemotherapie resulteerde in significant langere PFS.

1.Litton JK, Rugo HS, Ettl J et al. Talazoparib in patients with advanced breast cancer and a germline BRCA mutation. N Engl J Med 2018; epub ahead of print
2. Ettl J, Quek RGW, Lee K-H et al. Quality of life with talazoparib versus physician’s choice of chemotherapy in patients with advanced breast cancer and germline BRCA1/2 mutation: patient-reported outcomes from the EMBRACA phase III trial. Ann Oncol 2018; epub ahead of print


Summary: The international phase 3 study EMBRACA (145 centers in 16 countries) showed that among patients with advanced breast cancer and a germline BRCA1/2 mutation, single-agent talazoparib compared to standard chemotherapy provided significant PFS benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren