Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van toevoegen van atezolizumab aan eerstelijns chemotherapie voor metastatisch niet-squameus NSCLC

(0)2019-05-21 11:53   ( Nieuws )

Dr. Howard WestHet anti-PD-l1 antilichaam atezolizumab verbetert de overall survival van patiënten met eerder-behandeld NSCLC. De multinationale fase 3-studie IMpower130 heeft de waarde onderzocht van toevoeging van atezolizumab aan eerstelijns chemotherapie voor metastatisch niet-squameus NSCLC. Dr. Howard West (Swedish Cancer Institute, Seattle WA) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

IMpower130 werd uitgevoerd in 131 centra in acht landen. De studie includeerde 723 patiënten met stadium IV nsq NSCLC, onder wie 679 met EGFR- en ALK-wildtype tumoren. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar intraveneus atezolizumab 1200 mg eens per drie weken) plus carboplatine en nab-paclitaxel chemotherapie (n=483 onder wie 451 met wildtype tumoren) of alleen carboplatin en nab-paclitaxel chemotherapie (n=240 onder wie 228 met wildtype tumoren). Primaire eindpunten van de studie waren de door lokale onderzoekers beoordeelde progressievrije overleving en de overall survival, beide in de groep patiënten met wildtype tumoren.

Er was geen significant verschil tussen beide armen in mediane follow-up: 18,5 maanden in de atezolizumab-plus-chemotherapie arm versus 19,2 maanden in de alleen-chemotherapie arm. De mediane OS in de wildtype-populatie was 18,6 maanden in de atezolizumab-plus-chemotherapie arm versus 13,9 maanden in de alleen-chemotherapie arm (HR 0,79; p=0,033). De mediane PFS in de wildtype-populatie was 7,0 maanden in de atezolizumab-plus-chemotherapie arm versus 5,5 maanden in de alleen-chemotherapie arm (HR 0,64; p<0,0001). Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen. Behandelingsgerelateerde ernstige adverse events werden gerapporteerd voor 24% van de patiënten in de atezolizumab-plus chemotherapie arm versus 13% van de patiënten in de alleen-chemotherapie arm. Graad 5 AEs troffen acht patiënten (2%) in de atezolizumab-plus-chemotherapie-arm versus één patiënt (<1%) in de alleen-chemotherapie arm.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van atezolizumab aan eerstelijns chemotherapie resulteerde in significant langere PFS en OS in patiënten met mnsq NSCLC zonder mutaties in ALK of EGFR. De studie identificeerde geen nieuwe veiligheidsignalen.

1.West H, McCleod M, Hussein M et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study IMpower130 compared atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy versus chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous NSCLC without ALK or EGFR mutations. The study showed a significant and clinically meaningful improvement in overall survival and a significant improvement in progression-free survival in the atezolizumab arm. There were no new safety signals.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren