Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van toevoegen van daratumumab aan pomalidomide-dexamethason voor eerder-behandeld multipel myeloom

(0)2021-06-02 12:00   ( Nieuws )

Prof. Meletios DimopoulosIn een fase 1b-studie induceerde intraveneus daratumumab plus pomalidomide en dexamethason (DaraPomDex) zeer goede partiële respons of beter in 42% van de patiënten met zwaar-voorbehandeld multipel myeloom (MM). De multinationale fase 3-studie APOLLO heeft DaraPomDex vergeleken met alleen PomDex voor eerder-behandeld MM. Prof. Meletios Dimopoulos (Nationale en Kapodistrische Universiteit, Athene) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

APOLLO werd uitgevoerd in 48 centra in twaalf Europese landen. De studie includeerde volwassen MM-patiënten met een ECOG performance status 2 of beter, na partiële respons of beter op tenminste één eerdere lijn behandeling. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar vier-weekse cycli DaraPomDex of PomDex. Daratumumab (1800 mg subcutaan of 16 mg/kg intraveneus) werd gegeven iedere week tijdens de eerste twee cycli, iedere twee weken tijdens cycli drie tot en met zes, en vervolgens iedere vier weken tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving.

De studie includeerde 304 patiënten met mediane leeftijd 67 jaar (IQR 60-72). De DaraPomDex-groep telde 151 patiënten en de PomDex-groep 153. De mediane follow-up was 16,9 maanden (IQR 14,4-20,6). De mediane PFS was 12,4 maanden met DaraPomDex versus 6,9 maanden met PomDex (HR 0,63; p=0,0018). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 adverse events waren neutropenie (68% van de patiënten met DaraPomDex versus 51% met PomDex), anemie (17% versus 21%), en trombocytopenie (17% versus 18%); ernstige AEs werden gezien in 50% versus 39%; en behandelings-gerelateerd overlijden in 7% versus 7%.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met recidiverend of refractair multipel myeloom toevoegen van daratumumab aan pomalidomide-dexamethason geassocieerd was met significante verbetering van de progressievrije overleving.

1.Dimopoulos MA, Terpos E, Boccadoro M et al. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in prevviously treated multiple myeloma (APOLLO): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:801-812

Summary: The multinational phase 3 study APOLLO found that among patients with relapsed or refractory multiple myeloma, daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone reduced the risk of progression or death versus pomalidomide and dexamethasone alone. Daratumumab-pomalidomide-dexamethasone could be considered a new treatment option in this population.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren