Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van toevoegen van nivolumab aan eerstelijns chemotherapie voor HER2-negatief gevorderd G/GEJ-carcinoom


Dr. Narikazu BokuIn verscheidene typen maligniteiten is synergie gezien van immuuncheckpointremmers (ICIs) met oxaliplatine-gebaseerde chemotherapie. De fase 3-studie ATTRACTION-4 evalueerde toevoegen van nivolumab aan eerstelijns chemotherapie voor HER2-negatief niet-resectabel gevorderd of recidiverend carcinoom van maag of maag-slokdarmovergang (G/GEJ-carcinoom). Dr. Narikazu Boku (National Cancer Center Hospital, Tokio) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

ATTRACTION-4 werd uitgevoerd in 130 centra in Japan, Zuid-Korea, en Taiwan. De studie includeerde 724 patiënten in de leeftijd van 20 jaar of ouder met een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden dubbelblind gerandomiseerd naar SOX- of CAPOX-chemotherapie met intraveneus nivolumab 360 mg iedere drie weken (nivolumabgroep; n=362) of met placebo (placebogroep; n=362). Primaire eindpunten van de studie waren progressievrije overleving en overall survival.

Op het moment van data cutoff voor een geprespecificeerde interimanalyse was de mediane follow-up 11,6 maanden (IQR 8,7-14,1). De mediane PFS was 10,45 maanden in de nivolumabgroep versus 8,34 maanden in de placebogroep (HR 0,68; p=0,0007). Op het moment van de finale analyse was de mediane follow-up 26,6 maanden (IQR 24,1-29,0). De mediane OS was 17,45 maanden in de nivolumabgroep versus 17,15 maanden in de placebogroep (p=0,26). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 treatment-related adverse events waren afname van neutrofielengetal (20% van de patiënten in de nivolumabgroep versus 16% in de placebogroep) en afname van trombocytengetal (9% versus 9%). Graad 5 TRAEs troffen zes patiënten (drie in elk van beide groepen).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van nivolumab aan oxaliplatine-gebaseerde chemotherapie voor HER2-negatief niet-resectabel gevorderd of recidiverend G/GEJ-carcinoom inb Aziatische patiënten resulteerde in betere PFS maar niet OS.

1.Kang Y-K, Chen L-T, Ryu M-H et al. Nivolumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in patients with HER2-negative, untreated, unresectable advanced or recurrent gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ATTRACTION-4): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: The multicenter phase 3 ATTRACTION-4 trial found that nivolumab plus oxaliplatin-based chemotherapy, compared with placebo plus chemotherapy, significantly improved progression-free survival, but not overall survival, in Asian patients with untreated, HER2-negative, unresectable advanced or recurrent gastric or gastro-esophageal junction cancer. The authors conclude that nivolumab plus oxiplatin-based chemotherapy could potentially be a new first-line treatment option for these patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren