Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Fase 3-studie van toevoegen van radium-223 aan abirateron en prednison/prednisolon voor CRPC met botmetastasen

(0)2019-02-07 13:00   ( Nieuws )

Prof. Matthew SmithAbirateronacetaat plus prednison of prednisolon verbetert de progressievrije overleving en overall survival van patienten met metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom. Radium-223 verbetert de OS en leidt tot uitstel van het ontstaan van symptomatische skeletgebeurtenissen in patiënten met CRPC en botmetastasen. Het is denkbaar dat combinatie van beide behandelingen de uitkomsten verder zal verbeteren. De multinationale fase 3-studie ERA 223 evalueerde behandeling van patiënten met CRPC en botmetatasen met abirateron en prednison/prednisolon plus concurrent radium-223. Prof. Matthew Smith (Massachusetts General Hospital, Boston) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1

De studie, uitgevoerd in 165 centra in negentien landen, includeerde volwassen patiënten met histologisch bevestigd, progressief, chemotherapie-naïef, asymptomatisch of mild-symptomatisch CRPC met botmetastasen, ECOG performance status 0 of 1, levensverwachting van tenminste zes maanden, en adequate orgaanfunctie. Alle patiënten kregen abirateronacetaat 1000 mg eenmaal daags plus prednison of prednisolon 5 mg eenmaal daags. Ze werden 1:1 gerandomiseerd naar zes intraveneuze injecties radium-223 (55 kBq/kg; n=401) of placebo (n=405) iedere vier weken. Het primaire eindpunt van de studie was symptomatische-skeletgebeurtenissenvrije overleving (ssEFS).

De studie werd prematuur ontblind, vijftien maanden na inclusie van de laatste patiënt, omdat in de radium-223 groep vergeleken met de placebogroep een hogere mortaliteit en meer fracturen werden gezien; overigens hadden alle patiënten op het moment van ontblinding al de behandeling met radium-223 of placebo voltooid. De mediane follow-up was 21,2 maanden (IQR 17,0-25,8). De mediane ssEFS was 22,3 maanden in de radium-223 groep versus 26,0 maanden in de placebogroep (HR 1,122; p=0,2636). Tenminste één fractuur werd gezien in 29% van de patiënten in de radium-223 groep versus 11% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van radium-223 aan abirateronacetaat plus prednison of prednisolon voor CRPR met botmetastasen niet resulteerde in verbetering van de ssEFS, en wel resulteerde in hogere frequentie van fracturen. Ze raden gebruik van deze combinatie niet aan.

1.Smith M, Parker C, Saad F et al. Addition of radium-223 to abiraterone acetate and prednisone or prednisolone in patients with castration-resistant prostate cancer and bone metastases (ERA 223): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The international phase 3 study ERA 223 evaluated abiraterone and prednisone or prednisolone with or without concurrent radium-223 for CRPC patients with bone metastases. In the radium -223 group, compared to the placebo group, the symptomatic skeletal event-free survival was not better, and the frequency of bone fractures was higher.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren